/ Forenzní a investigativní služby

Firmy smí kontrolovat obsah soukromých e-mailů svých zaměstnanců

Přelomový verdikt nedávno vyslovil Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku při rozhodování o oprávněnosti výpovědi dané firmou rumunskému inženýru. Rozhodnutí je přitom závazné i pro Českou republiku.

V kostce jde o to, že zaměstnavatel může kontrolovat veškerou e-mailovou komunikaci uskutečněnou v pracovní době na jeho zařízení. Tedy nejen korespondenci pracovní, což už bylo v předchozí době i několika českými soudy judikováno. Prakticky jedinou podmínkou pro to je předchozí upozornění a stanovení jasných pravidel v rámci interních směrnic či pracovní smlouvy.

Doposud nebylo zcela jasné, kde jsou hranice této kontroly s ohledem na ochranu listovního tajemství, osobních údajů a obecných práv zaměstnance na soukromí. Nyní tak má zaměstnavatel za splnění uvedených podmínek právo znát nejen například adresáty, ale i samotný obsah veškeré takové korespondence.

Kromě možných pracovně-právních konsekvencí tento jednoznačný autoritativní názor v budoucnu jistě velmi pomůže i při včasné detekci a následném vyšetřování každého podvodného jednání zaměstnance páchaného prostřednictvím zaměstnavatelova technického zařízení. 

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník