/ Compliance

První dva roky s ISO 37001 v česko-slovenském kontextu

V České republice a na Slovensku protikorupční norma ISO 37001 až do letošního roku ve veřejné ani soukromé sféře nijak výrazněji nerezonovala. Situace se však postupně začíná měnit.

Aktivnější z obou zemí v přístupu k normě ISO 37001 bylo doposud Slovensko. Slovenský Úřad vlády v únoru letošního roku vyjádřil záměr se o certifikaci dle normy ISO 37001 ucházet. Tehdejší premiér Robert Fico pro Denník N uvedl, že „tento certifikát by mal mať úrad vlády do konca roka 2018“. Slovenská vláda nicméně na jaře letošního roku prošla zásadní restrukturalizací a ve vztahu k ISO 37001 od ní žádné další veřejné prohlášení nezaznělo.

O možnosti certifikace se na Slovensku zároveň začalo uvažovat i na regionální úrovni. V říjnu loňského roku oznámila záměr ucházet se o certifikaci samospráva města Poprad. Město se rozhodlo na implementaci certifikačních standardů spolupracovat s Inštitútom manažérskych systémov (IMS) Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

„Verím, že do leta budúceho roka budeme mať konkrétne výsledky, aby sme mohli požiadať o certifikát a predišli akýmkoľvek podozreniam a šumom o rôznom ovplyvňovaní. Ako prví na Slovensku chceme implementovať normu, ktorá zabezpečí zavedenie výrazne nadštandardných opatrení v boji proti korupcii,“ uvedl tehdy pro webové stránky města primátor Popradu Jozef Švagerko. O případném získání certifikátu či jakémkoliv dalším vývoji město nicméně od té doby veřejnost neinformovalo.

Doposud nejzásadnějším slovenským krokem ve vztahu k protiúplatkářské normě bylo včlenění požadavku na její certifikaci do nově schváleného zákona  č. 106/2018 Z.z., o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, o kterém jsme již informovali v jednom z našich předchozích článků.

Všichni držitelé povolení na zřízení stanic technické kontroly, pracovišť emisní kontroly a pracovišť kontrol originality budou muset nejpozději do 20. května roku 2021 certifikací dle normy ISO 37001 disponovat, v opačném případě toto povolení zanikne.

„Certifikácia protikorupčného manažérstva bola do zákona v súvislosti s vykonávaním technických a emisných kontrol začlenená z dôvodu, že ide o rizikovo korupčné prostredie, kde boli zo strany polície odhalené aj konkrétne prípady korupcie,“ uvedl na dotaz ohledně včlenění normy do zákona Odbor komunikácie Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Počet využití normy ISO 37001 a udělených certifikátů jako relevantní indikátor kvality systémů řízení nakonec zmiňuje i nový celonárodní projekt slovenského ministerstva vnitra „Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy“, vyhlášený v srpnu letošního roku. Projekt je součástí programu „Efektívna verejná správa“, částečně financovaného prostřednictvím dotací Evropské unie.

ISO_37001_CZ_SK_timeline_final

Převzít iniciativu

Ačkoliv Česká republika na rozdíl od Slovenska přímo figuruje na seznamu zemí, které se na tvorbě normy podílely, podle Ondřeje Hykše, lektora v oblasti statistiky České společnosti pro jakost (ČSJ), do přípravy normy nikdo z ČR výrazněji nezasáhl.

„Norma ISO 37001 je sice v působnosti ČSJ, ale vlastně se na tvorbě za Českou republiku nikdo aktivně nepodílel. Financování mezinárodní účasti je ze strany ČAS (Česká agentura pro standardizaci) a dříve ÚNMZ (Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví) dost omezené a soustřeďujeme se hlavně na významnější projekty (z poslední doby například ISO 19011). Původně byla určitá spolupráce s Nadačním fondem proti korupci, ale časem byla aktivita minimální a nikdo další aktivní v připomínkování se nenašel,“ konstatoval Hykš.

V Česku se zatím existence protikorupční normy do legislativy nijak nepromítla, potřebu důsledného zavedení adekvátních systémů řízení s důrazem na compliance nicméně nedávno zdůraznil například nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. A to zejména s ohledem na možné vyvinění u trestní odpovědnosti právnických osob.

Novela zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, přinesla s účinností od 01.12.2016 variantu zproštění odpovědnosti pod podmínkou, že firma „vynaložila veškeré úsilí, které na ní bylo možno spravedlivě požadovat“ k zabránění spáchání trestného činu.

Právě efektivní nastavení systému řízení společnosti a jeho prosazování může být v tomto ohledu považováno za významnou součást „vynaloženého úsilí“.

„Právnické osoby by měly rychle pochopit, že pokud chtějí tohoto dobrodiní zákonodárce využít, musí být aktivní v oblasti prevence, detekce a reakce s ohledem na trestnou činnost, které mohou být vystaveny. Je důležité, aby si všichni uvědomili, že dopady mohou být fatální – i na české firmy mohou dopadnout jurisdikce USA nebo Británie, pokud působí na mezinárodních trzích,“ podotkl Zeman.

Pojem „úsilí“ nicméně není v novele blíže definován, a záleží tak spíše na posouzení konkrétního případu a snaze firmy zamezit protiprávnímu jednání. Nejvyšší státní zastupitelství v srpnu vydalo aktualizovanou metodiku aplikace zákona o trestní odpovědnosti právnických osob, které by mělo policii, státním zástupcům i samotným korporacím usnadnit chápání procesu jejich možného vyvinění z trestní odpovědnosti a podmínek, které je pro to nutné splnit.

Obsahu aktualizované metodiky jsme se podrobněji věnovali v jednom z našich předchozích článků.

„Hlavní zpráva, kterou bychom chtěli vyslat do obchodní komunity, je to, že snaha se vyplácí,“ doplnila analytička Nejvyššího státního zastupitelství Jitka Logesová.

Ve Screening Solutions se problematice norem ISO 19600 a 31700 věnujeme již delší dobu. Naši protikorupční experti prošli v létě a na podzim roku 2017 školeními certifikovaných auditorů ve vztahu k oběma normám ze strany renomovaných zahraničních certifikačních autorit. Jsme tak plně připraveni pomoci svým klientům připravit se na certifikační audit, ať už v rámci jedné společnosti, pouze její části nebo i celé podnikatelské skupiny.

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník