/ Compliance

Desatero úspěšné implementace ISO 37001

Přečtěte si brožuru od našeho protikorupčního experta Leopolda Černého shrnující ty nejzásadnější principy úspěšné implementace mezinárodního protikorupčního standardu ISO 37001.

ISO 37001 je naše specialita!

Jsou tomu jíž více než 4 roky, kdy se tři členové našeho týmu (Ivan, David, Leopold) stali certifikovanými auditory pro normu ISO 37001.

Už tehdy jsme vnímali tento mezinárodní standard jako zcela stěžejní pro další rozvoj systémů managementu a nastavování interních protikorupčních mechanismů a procesů v organizacích.

V průběhu posledních 3 let jsme proto s implementací ISO 37001 pomáhali významným subjektům veřejného i soukromého sektoru v ČR i na Slovensku – namátkou můžeme zmínit například Pražskou vodohospodářskou společnost (PVS), společnost Rexonix (specializované služby v oblasti IT) nebo státní podnik Letové prevádzkové služby SR (LPS SR).

Dohromady jsme již tak ISO 37001 implementovali nebo v současnosti ještě implementujeme u 15 subjektů, jejichž interní prostředí jsme měli možnost zevrubně poznat a načerpat cenné zkušenosti s tím, jak implementace může (a jak by především měla) probíhat.

Před zhruba 3 roky jsme poté započali náš první projekt implementace normy. Shodou okolností byla naším prvním klientem v této oblasti společnost ČEZ, které jsme asistovali v průběhu celého implementačního procesu.

Máme proto velkou radost, že se této významné a co do organizační struktury a velikosti vysoce komplexní tuzemské společnosti podařilo v minulém týdnu několikaleté snažení úspěšně zakončit certifikací jejich ABMS (z angl. Anti-bribery management system) právě dle ISO 37001.

A co z toho vyplývá pro nás?

S každým dalším úspěšným implementačním projektem se nám potvrzuje, že náš přístup je vysoce odborný a kvalitně hodnocený, ale zároveň vnímavý vůči kontextu organizace, kde o implementaci ISO 37001 (a případně i následnou certifikaci) usilujeme.

Zároveň jsme toho názoru, že právě míra zohlednění interního prostředí klienta může být pro projekt implementace zcela zásadní.

Náš hlavní protikorupční expert Leopold Černý se proto v průběhu posledních měsíců rozhodl sepsat své dosavadní postřehy a zkušenosti s implementací ISO 37001 do formy tzv. „Desatera implementace ISO 37001".

Desatero průběžně vycházelo formou jednotlivých článků, rozhodli jsme se ale pro větší dostupnost a jednoduchost veškeré texty nabídnout i v ucelené podobě.

Níže tak najdete Desatero ve formátu stručné a přehledné brožury, kterou si navíc můžete volně stáhnout.

Zabýváte-li se problematikou implementace normy ISO 37001, věříme, že pro vás brožura může být přínosem, inspirací či návodem. A samozřejmě – potřebujete-li s implementací jakkoliv poradit či pomoci, jsme tu pro vás!

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník