Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

V uplynulých dnech obdržela Pražská vodohospodářská společnost a.s. (PVS) jako vůbec první městem 100% vlastněný podnik certifikát prokazující splnění náročných požadavků normy ISO 37001: Systémy protikorupčního managementu. Zařadila se tak k více než deseti společnostem v České republice a na Slovensku, které jsme v uplynulých dvou letech úspěšně připravili na certifikaci dle této normy.

Ve Screening Solutions je nám velkou ctí, že jsme mohli být u toho, neboť jsme se jako poradci podíleli na procesu implementace opatření požadovaných touto normou.

Certifikace tak završila zhruba jeden a půl roku intenzivní vzájemné spolupráce, v rámci níž jsme nejen upravovali a nově nastavovali interní procesy dle požadavků této přísné normy, ale současně jsme se i snažili, aby tyto změny a novinky zasáhly PVS a její fungování co nejméně, a byly tak implementovány co nejvhodněji. Tento „proklientský“ přístup samozřejmě zejména zahrnoval co největší pochopení společnosti samotné, jejich specifik a potřeb.

O to více nás těší, že se nám úspěšně podařilo obojí. Certifikace proběhla zcela bez problémů a mnozí klíčoví zaměstnanci přijali nová opatření velmi pozitivně až vstřícně s tím, že jim mohou pomoci při jejich běžné pracovní činnosti a ochránit je i společnost samotnou. 

Velmi důležitým momentem bylo i aktivní zapojení některých z těchto zaměstnanců do projektu. A za to vše jim patří náš velký dík – bez nich bychom to totiž určitě nedokázali!

Implementace opatření dle normy ISO 37001 zkrátka nemusí být jen o papírech, formálních nastaveních „naoko“ a nadbytečné byrokracii. V první řadě by měla každé společnosti pomoci mít plně pod kontrolou pro korupční rizika klíčové procesy a účinně tak čelit negativním následkům možného korupčního jednání.

A to se přeci vyplatí! PVS to už s námi zkusila, nezkusíte to také?

Článek k tématu naleznete zde.

Referenční prohlášení generálního ředitele PVS.

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník