Povinná certifikácia systému protikorupčného manažérstva podľa ISO 37001 v novom zákone o prevádzke vozidiel v cestnej premávke

Na konci mesiaca máj tohto roka nadobudol na Slovensku účinnosť nový zákon č. 106/2018 Z.z., o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Okrem iného táto norma zakotvila novú požiadavku pre všetkých držiteľov povolení na zriadenie staníc technickej kontroly, pracovísk emisnej kontroly pracovísk kontroly originality vo vzťahu k povinnej certifikácii systému protikorupčného manažérstva podľa ISO normy 37001. Táto povinnosť sa tak bude týkať celkom približne 200 firiem na území celého Slovenska, a to najneskôr do troch rokov od účinnosti zákona, t. j. do 20. mája 2021. V opačnom prípade oprávnenie na vykonávanie týchto činností uplynutím tejto doby zanikne.

V stredoeurópskom priestore sa pritom jedná o úplne novátorský legislatívny krok, vložiť požiadavky tejto relatívne novej protikorupčnej ISO normy z roku 2016 do národného zákona. Oblasť štátom licencovaných technických kontrol na prevádzku automobilov pritom určite nebola zvolená pre tento, svojim spôsobom revolučný krok, náhodou. Práve o nej sa totiž dlhodobo hovorí ako o jednej svôbec najväčším korupčným potenciálom.

Zrejme preto bola zvolená forma tejto najnovšej a najprísnejšej medzinárodne uznávanej normy, ktorá v oblasti boja proti korupcii garantuje aktuálne najvyššiu možnú záruku za „čistotu“ podnikateľských subjektov. Veľmi konkrétne popisuje, ako má vypadať systém opatrení k prevencii, detekcii a k riešeniu identifikovanej korupcie. Táto norma môže byť aplikovaná bez ohľadu na veľkosť organizácie či odvetvia, vktorom pôsobí. Mimo iného, obsahuje povinné previerky vybraných kategórií zamestnancov na z korupčného hľadiska citlivých pozíciách, ak aj všetkých obchodných partnerov a dodávateľov, či podrobné pravidlá ochrany oznamovateľov korupčného konania.

Naša spoločnosť na ISO normu 37001 disponuje ako jedna z prvých na Slovensku a v Českej Republike hneď niekoľkými certifikovanými audítormi. Pro tieto účely sme v nedávnej dobe absolvovali všetky potrebné školenia organizované renomovanými zahraničnými certifikačnými autoritami v Rakúsku a vo Francúzsku.

Vďaka tomu tak vieme v tejto oblasti veľmi efektívne pomôcť. Môžeme ponúknuť hneď celé spektrum služieb, a to od kvalifikovanej prípravy, cez autoritatívne potvrdenie existencie požadovaných opatrení, až po sprostredkovanie samotnej certifikácie na ISO 37001. Tú zabezpečujeme najmä v spolupráci s národnou rakúskou certifikačnou autoritou Austrian Standards.

Späť na výpis
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník