Kto sme a čo robíme

Ich minulosť je vaša budúcnosť

Viac o spoločnosti

Screening Solutions Vám pomôže byť úspešnými, pretože veríme, že informácie o minulosti všetkých, s ktorými spolupracujete, sú Vašou budúcnosťou. Či ide o štandardné obchodné vzťahy, akvizície spoločností, alebo nábor zamestnancov, kvalitné a overené informácie sú vždy kľúčom k úspechu.

 • Chcem sa presvedčiť, či všetci zamestnanci dodržujú nastavené pravidlá

 • Chcem získať prehľad o Compliance rizikách, ktorým spoločnosť čelí, a o efektívnosti kontrol

 • Hľadám účinný postup reakcie na zistené interné podvody

 • Chcem zvýšiť efektívnost svojho súčasného systému riadenia Compliance rizík

 • Mám záujem vytvoriť alebo zrevidovať etický kódex

 • Potrebujem analyzovať a vyhodnotiť väzby naších obchodných partnerov, dodávateľov, alebo záujmových skupín

 • Pripravujem sa na akvizíciu spoločnosti, a preto sa o nej chcem dozvedieť čo nejviac

 • Mám záujem o informácie z konkurenčného prostredia

 • Chcem overiť, či sú existuúce bezpečnostné opatrenia dostatočné

 • Mám podozrenie, že niektorý zamestnanec vynáša interné informácie

 • Stali sme sa obeťou strát (majetkových/informačných) a chceme tomu nabudúce predísť

 • Stali sme sa obeťou kybernetického útoku

Referencie

Uspokojíme sa len s najlepšími výsledkami

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník