Blog

Na tomto mieste nájdete vždy aktuálne novinky a poznatky z oblasti nášho pôsobenia.

V roce 2015 bylo odsouzeno dosud nejvíce firem

V současné době opět provádíme analýzu pravomocných rozsudků proti firmám vydaných soudy v rámci trestní odpovědnosti právnických osob v roce 2015.…

Celý článok

Slovensko se v trestní odpovědnosti firem vydalo českou cestou

Od začátku července vešel na Slovensku v účinnost zákon o trestní odpovědnosti právnických osob. Slovensko bylo poslední zemí Evropské unie, která tzv. "pravou" trestní odpovědnost s reálnými trestně-právními procesy a postihy doposud neměla.

Celý článok
Predchádzajúca Nasledujúci

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník