/ Řízení bezpečnostních rizik

SCREENING SOLUTIONS expanduje

Přirozeným vývojem obchodních aktivit, v návaznosti na požadavky a potřeby našich klientů jsme rozšířili aktivity o co nejkomplexnější řešení problematiky informační bezpečnosti.

Vznikla pro to samostatná divize, společnost ISECO.CZ s.r.o., která díky odborníkům s dlouholetými zkušenostmi v IT bezpečnosti zajišťuje jednak výběr a implementace HW/SW řešení, zároveň poskytuje poradenství k nastavení nástrojů informační bezpečnosti.

Expanze naší společnosti klientům přináší řadu řešení, mezi něž patří zejména:

  • nastavení již existujících, často investičně náročných HW/SW nástrojů pro zajišťování informační bezpečnosti, jejichž potenciál je využíván pouze zčásti nebo téměř vůbec
  • implementace řešení pro informační bezpečnost vč. velice často opomíjené první (nebo nulté) fáze – definice problémů/rizik/hrozeb pro jejich pozdější podchycení vhodnými IT nástroji

Jsme skupinou odborníků, kteří dlouhodobě působí v oblasti prevence, detekce a vyšetřování podvodů, řízení rizik a specialistů pro oblast informační bezpečnosti jako celku. Screening Solutions a ISECO.CZ tedy představuje záruku úplného řešení problému nebo požadavku a zároveň zhodnocení investovaných prostředků do informační bezpečnosti na straně klienta.

Pro více informací o ISECO.CZ navštivte tyto stránky.

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník