Připravujeme společnost PVS na certifikaci dle ISO 37001

Naše společnost v současnosti poskytuje odborné poradenství pražské městské firmě Pražská vodohospodářská společnost a.s., která se jako první z městských společností rozhodla zavést protikorupční opatření v souladu s mezinárodní normou ISO 37001 – Systémy protikorupčního managementu. V pondělí 13. ledna v týdeníku Euro vyšel článek, který projekt popisuje, jeho úplně znění proto přikládáme níže.

IMG_0125

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník