/ Řízení bezpečnostních rizik

Krádeže stavební techniky – čím dál tím častější fenomén

Není to pouze problém poslední doby, kdy se ze staveb ztrácí (nejen těžká) technika, která se posléze objevuje na stavbách jiných. Jen je o těchto případech v současnosti častěji slyšet ve sdělovacích prostředcích.

I když stavební společnosti či živnostníci v oboru tento majetek nechávají pojišťovat, v případě krádeže, a tedy nutnosti zajištění náhrady za chybějící stroj se potýkají se značnými obtížemi, např.:

  • časová prodleva mezi ztrátou a finančním plněním z titulu pojistky,
  • nutnost obstarat si stroj nový z vlastních zdrojů,
  • odpovědnost vůči leasingovým společnostem atd.

Existuje však řešení, které umožní majitelům (nebo provozovatelům) svůj majetek ochránit – SPOT. Technologické řešení, které kromě vlastností standardního GPS trackeru nabízí vysokou výdrž baterie (až několik let) a není spojeno s finančně náročnou investicí, dále není závislý na zdroji energie stroje (je proto možné ho umístit kamkoliv, což znesnadňuje jeho nalezení zlodějem).

Systém SPOT funguje jako hlídač, který uživateli řekne, kde se označený majetek nachází:

  • v pravidelných intervalech – od 1 hodiny po pasivní vyčkávání na aktivaci a dotaz na polohu,
  • pomocí GPS s přesností na metry,
  • GSM zaměřením (tam kde by nebyl GPS signál) s přesností závisející na hustotě rozmístění stanic signálu GSM (od desítek do stovek metrů), přičemž přesné dohledání je následně umožněno díky RFID čipu a lokátoru.

Pokud jste se setkali s krádeží majetku, SPOT vám pomůže jej ochránit tím, že určí jeho polohu a vy jako právoplatný majitel můžete majetek získat zpět, čímž předejdete všem problémům spojeným s řešením náhrady.

Kontaktujte nás pro více informací.

 

Poslední medializovaný případ krádeže těžké stavební techniky byl uveřejněn na serveru novinky.cz zde.

Zpět na výpis

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník