Compliance

Pomáháme firmám efektívne riadiť oblasť Compliance a zaistiť tak ich ochranu.

S čím vám naše riešenie pomôže

Nekontrolované konanie zamestnanca, prípadne obchodného partnera, môže pre spoločnosť skončiť finančnou stratou, negatívnou mediálnou kampaňou, alebo dokonca trestným stíhaním spoločnosti samej. Firmy mysliace na budúcnosť preto neváhajú investovať do Compliance procesov, ktoré zaistia ich efektívnu ochranu.

Compliance procesy vo vašej spoločnosti nemusia byť byrokratické ani nákladné. Súčasne vám umožnia efektívne riadenie rizík a formovanie etickej firemnej kultúry.

Ponúkané služby

Compliance poradenstvo

Pomôžeme vám zaistiť dodržiavanie legislatívnych a iných požiadaviek a vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dopadom na vašu spoločnosť.

Návrh a revízia compliance programov

Naše Compliance programy vychádzajú zo štandardov uznávaných autorít a z najlepšej oborovej praxe.

Prevencia podvodov a korupcie

Podvody a korupcia sú často označované za problém "tých ostatných". My vieme, že to tak nie je.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Chcem sa presvedčiť, či všetci zamestnanci dodržujú nastavené pravidlá

  • Chcem získať prehľad o Compliance rizikách, ktorým spoločnosť čelí a o efektívnosti kontrol

  • Hľadám účinný postup reakcie na zistené interné podvody

  • Chcem zvýšiť efektívnost svojho súčasného systému riadenia Compliance rizík

  • Mám záujem vytvoriť alebo zrevidovať etický kódex

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001. Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník