Řízení rizik v obchodním styku

Tržní zpravodajství

Vstupujete na neznámý trh?
Připravíme vám jednorázovou studii nebo analýzu rizik, případně zajistíme kontinuální informační zázemí.

Rizika, která řešíme

 • Opomenutí požadavků pro vstup na trh
 • Volba nevhodných distribučních kanálů nebo cenotvorby
 • Špatně odhadnutý potenciál trhu
 • Škody způsobené podceněním uskutečnitelnosti vstupu na trh
Příklad z praxe

Nad rámec standardních řešení se soustředíme na sběr informací z neformálních zdrojů. Jsme schopni včas identifikovat připravované

klíčové změny nebo sledovat vývoj konkurenčního trhu. Opíráme se o rozsáhlou kontaktní síť v zemích střední a východní Evropy.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Vztahové analýzy

  Veškeré zájmové vazby vám zpřehledníme do grafických vztahových analýz a časových os.

 • Odvětvové analýzy

  Zkoumáme specifika, vztahy a změny v odvětví vašeho zájmu.

 • Analýzy rizik spojené se změnami legislativy

  Sledujeme změny legislativy a cílíme na rizika, která z nich mohou pro klienta vyplývat.

 • Monitoring konkurenčního prostředí

  Monitorujeme aktivity a relevnatní změny u vybraných konkurentů.

 • Zajišťování informací prostřednictvím vlastní kontaktní sítě

  Díky rozsáhlé kontaktní síti napříč odvětvími umíme zabezpečit potřebné informace vždy cíleně podle vašeho zadání.

Naše úspěchy

David Hradecký - Partner

Máte zájem o tržní zpravodajství? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Kde ty evidence jsou

  Celá zpráva
 • Budoucí hrozby a hlavní poznatky výroční zprávy FAÚ

  Celá zpráva
 • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník