Řízení bezpečnostních rizik

Systém řízení bezpečnostních rizik

Návrhy a implementace ucelených systémů řízení bezpečnostních rizik.

Rizika, která řešíme

 • Nedostatečně nastavený systém řízení rizik
 • Chybějící systém řízení rizik
 • Neuvědomování si všech rizik
 • Zaměření se pouze na objektovou nebo IT bezpečnost
Příklad z praxe

Bezpečnost vnímáme v širších souvislostech a nejsme zaměřeni pouze na vybrané oblasti. Funkční bezpečnostní model musí propojovat jednotlivé prvky, aby byla zajištěna koordinace a adekvátnost zvolených opatření.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Analýza bezpečnostních rizik

  Odhalení všech možných rizik je klíčové. Jde o základní krok při nastavování jakéhokoliv systému bezpečnosti.

 • Audit bezpečnostních opatření

  Posoudíme stav existujících opatření a navrhneme zlepšení s cílem ochránit hodnoty společnosti při zajištění běžného chodu.

 • Tvorba a implementace bezpečnostních standardů

  Definujeme, nastavíme a zavedeme ucelený bezpečnostní systém, jehož součásti budou úzce spolupracovat.

 • Vymáhání postupů a jejich kontrola

  Budeme kontrolovat dodržování předepsaných postupů. Jen tak bude bezpečnostní systém plně funkční.

 • Aktualizace systému řízení bezpečnostních rizik

  Rizika se stále mění a nová přibývají, proto je důležitá aktualizace. I s tím vám pomůžeme.

Naše úspěchy

Petr Moroz - Managing Partner

Máte zájem o systém řízení bezpečnostních rizik? Kontaktujte mě.

moroz@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Stále více cestujeme za dobrodružstvím, prevence rizik je přitom klíčová

  Celá zpráva
 • 9 opatření pro přípravu organizace na pandemii

  Celá zpráva
 • Aktuální doporučení k cestám a zahraničním pobytům

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník