Riadenie rizík v obchodnom styku

Trhové spravodajstvo

Vstupujete na neznámý trh?
Pripravíme vám jednorázovú štúdiu, analýzu rizík alebo kontinuálne informačné zázemie.

Riziká, ktoré riešime

 • Opomenutie požiadaviek pre vstup na trh
 • Voľba nevhodných distribučných kanálov alebo cenotvorby
 • Špatne odhadnutý potenciál trhu
 • Škody spôsobené podcenením uskutočniteľnosti vstupu na trh
Príklad z praxe

Nad rámec štandardných riešení sa sústredíme na zber informácií z neformálnych zdrojov. Sme schopní včas identifikovať pripravované

kľúčové zmeny alebo sledovať vývoj konkurečného trhu. Opierame sa o rozsiahlu kontaktnú sieť v krajinách strednej a východnej Európy.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Vzťahové analýzy

  Všetky záujmové väzby vám sprehladníme do grafických vzťahových analýz a časových ôs.

 • Odvetvové analýzy

  Skúmáme špecifiká, vzťahy a zmeny v odvetví vášho záujmu.

 • Analýzy rizík spojené so zmenami legislatívy

  Sledujeme zmeny legislativy a cielime na riziká, ktoré z nich môžu pre klienta vyplývať.

 • Monitoring konkurenčného prostredia

  Monitorujeme aktivity a relevantné zmeny u vybraných konkurentov.

 • Zaisťovanie informácii prostredníctvom vlastnej kontaktnej siete

  Vďaka rozsiahlej kontaktnej sieti naprieč odvetviami vieme zabezpečiť potrebné informácie vždy cielene podľa vášho zadania.

Naše úspechy

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Trhové spravodajstvo? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
 • ISO 37001 – Nejčastěji kladené dotazy

  Celá správa
 • Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník