Riadenie rizík v obchodnom styku

Trhové spravodajstvo

Vstupujete na neznámý trh? Pripravíme vám jednorázovú štúdiu,
analýzu rizík alebo kontinuálne informačné zázemie.

Riziká, ktoré riešime

 • Opomenutie požiadaviek pre vstup na trh
 • Voľba nevhodných distribučných kanálov alebo cenotvorby
 • Špatne odhadnutý potenciál trhu
 • Škody spôsobené podcenením uskutočniteľnosti vstupu na trh
Príklad z praxe

Vďaka našej kontaktnej sieti sme pre klienta z oblasti finančných služieb zaistili informácie o chystanej legislatívnej zmene, ktorá mohla ohroziť jeho obchodné aktivity. Klient byl schopný reagovať včas a vykonať nevyhnutné opatrenia.

Pomohli sme významnej finančnej inštitúcii revidovať obchodnú stratégiu a vybrať do svojho tímu nových špecialistov, ktorí vhodne využili príležitostí vyplývajúce z analýzy konkurenčného prostredia.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Vzťahové analýzy

  Všetky záujmové väzby vám sprehladníme do grafických vzťahových analýz a časových ôs.

 • Odvetvové analýzy

  Skúmáme špecifiká, vzťahy a zmeny v odvetví vášho záujmu.

 • Analýzy rizík spojené so zmenami legislatívy

  Sledujeme zmeny legislativy a cielime na riziká, ktoré z nich môžu pre klienta vyplývať.

 • Monitoring konkurenčného prostredia

  Monitorujeme aktivity a relevantné zmeny u vybraných konkurentov.

 • Zaisťovanie informácii prostredníctvom vlastnej kontaktnej siete

  Vďaka rozsiahlej kontaktnej sieti naprieč odvetviami vieme zabezpečiť potrebné informácie vždy cielene podľa vášho zadania.

Naše úspechy

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Trhové spravodajstvo? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
 • ISO 37001 – Nejčastěji kladené dotazy

  Celá správa
 • Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá

  Celá správa

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001. Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník