Systém riadenia bezpečnostných rizík

Systém riadenia
bezpečnostných rizík

Návrhy a implementácia ucelených systémov riadenia bezpečnostných rizík.

Riziká, ktoré riešime

 • Nedostatočne nastavený systém riadenia rizík
 • Chybajúci systém riadenia rizík
 • Neuvedomovanie si všetkých rizík
 • Zameranie sa iba na objektovú alebo IT bezpečnosť
Príklad z praxe

Bezpečnosť vnímame v širších súvislostiach a nie sme zameraníi iba na vybrané oblasti. Funkčný bezpečnostný model musí prepájať jednotlivé prvky, aby bola zaistená koordinácis a adekvátnosť zvolených opatrení.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Analýza bezpečnostných rizík

  Odhalenie všetkých možných rizík je kľúčové. Ide o základný krok pri nastavovaní akéhokoľvek systému bezpečnosti.

 • Audit bezpečnostných opatrení

  Posúdime stav existujúcich opatrení a navrhneme zlepšenie s cieľom ochrániť hodnoty spoločnosti pri zaistení bežného chodu.

 • Tvorba a implementácia bezpečnostných štandardov

  Definujeme, nastavíme a zavedieme ucelený bezpečnostný systém, ktorého časti budú úzko spolupracovať.

 • Vymáhanie postupov a ich kontrola

  Budeme kontrolovať dodržiavanie predpísaných postupov. Len tak bude bezpečnostný systém úplne funkčný.

 • Aktualizácia systému riadenia bezpečnostných rizík

  Riziká sa stále menia a nové pribúdajú, preto je dôležitá aktualizácia. Aj s tým vám pomôžeme.

Naše úspechy

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Systém riadenia bezpečnostných rizík? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • NÚKIB varuje před čínskými technologickými giganty

  Celá správa
 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
 • ISO 37001 – Nejčastěji kladené dotazy

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník