Riadenie rizík v obchodnom styku

Úspěšné podnikanie sa opiera o validné informácie.

S čím vám naše riešenie pomôže

Obchodné spravodajstvo skvalitní vaše rozhodovanie, umožní vám lepšie definovať obchodnú stratégiu a ochráni vás pred prípadnými stratami.

Umožníme vám príjmať rozhodnutia na základe relevantných a overených informácii a skutočností.

Ponúkané služby

Due Diligence

Proces detailného overenia informácii o subjekte záujmu.

Obchodné spravodajstvo

Potrebujete informácie o obchodných partneroch alebo iných spolupracujúcich subjektoch?

Trhové spravodajstvo

Vstupujete na neznámý trh? Pripravíme vám jednorázovú štúdiu, analýzu rizík alebo kontinuálne informačné zázemie.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Mám záujem o informácie z konkurenčného prostredia

  • Pripravujem sa na akvizíciu spoločnosti, a preto sa o nej chcem dozvedieť čo nejviac

  • Potrebujem analyzovať a vyhodnotiť väzby naších obchodných partnerov, dodávateľov, alebo záujmových skupín

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník