Riadenie personálnych rizík

Zločinci sa presúvajú z ulice do kancelárii. Pomôžeme Vám chrániť Vašu firmu pred kriminalitou bielych golierov.

S čím vám naše riešenie pomôže

Ľudský kapitál je kľúčový pre každú spoločnosť. Pri nábore zamestnancov firma potrebuje správne a úplné informácie, ktoré jej umožnia vybrať nejlepších a dôveryhodných uchádzačov. Preto pre Vás zaistíme potrebné a  overené informácie o kandidátoch aj o súčasných zamestnancoch. Do svojho tímu si tak môžete vybrať len tých najvhodnejších profesionálov, na ktorých sa môžete kedykoľvek spolahnúť.

Ponúkané služby

Pre‑Employment Screening

Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchádzačmi ovzamestnanie na základe od nich udelenej plnej moci.

Background check

Dôveruj, ale preveruj – overujeme integritu osôb na základe verejne dostupných informácii.

Lifestyle check

Až 30 % nepoctivých zamestnancov si žije nad pomery, preto je dôležité porovnanie životného štandardu s priznanými príjmami.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Potrebujem overiť pravdivosť informácii, ktoré o sebe uchádzač uvádza

  • Chcem zefektívniť a informačne podporiť proces rozhodovania o  prijatí zamestnancov

  • Potrebujem overiť integritu uchádzača či zamestnanca

  • Chcem pravidelne overovať bezdĺžnosť a bezúhonnosť zamestnancov na kľúčových pozíciách

  • Potrebujem pomôcť s vyšetrením neetického alebo protizákonného konania zamestnanca

  • Mám podozrenie, že môj zamestnanec zneužíva svoje postavenie k  vlastnému obohateniu

sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník