Riadenie personálnych rizík

Zločinci sa presúvajú z ulice do kancelárii. Pomôžeme Vám chrániť Vašu firmu pred kriminalitou bielych golierov.

S čím vám naše riešenie pomôže

Ľudský kapitál je kľúčový pre každú spoločnosť. Pri nábore zamestnancov firma potrebuje správne a úplné informácie, ktoré jej umožnia vybrať nejlepších a dôveryhodných uchádzačov. Zaistíme pre vás potrebné a overené informácie o kandidátoch aj o súčasných zamestnancoch. Budete tak mať istotu, že váš tím tvoria tí najvhodnejší profesionáli, na ktoré sa môžete kedykoľvek spoľahnúť. Služby Pre-Employment Screening a Background Check od 10.09.2020 zabezpečuje spoločnosť SCAUT, s.r.o. Pre viac informácií prosím navštívte novovzniknutý web SCAUT.cz.

Ponúkané služby

Pre‑Employment Screening

Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchádzačmi ovzamestnanie na základe od nich udelenej plnej moci.

Background check

Dôveruj, ale preveruj – overujeme integritu osôb na základe verejne dostupných informácii.

Lifestyle check

Až 30 % nepoctivých zamestnancov si žije nad pomery, preto je dôležité porovnanie životného štandardu s priznanými príjmami.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Potrebujem overiť pravdivosť informácii, ktoré o sebe uchádzač uvádza

  • Chcem zefektívniť a informačne podporiť proces rozhodovania o  prijatí zamestnancov

  • Potrebujem overiť integritu uchádzača či zamestnanca

  • Chcem pravidelne overovať bezdĺžnosť a bezúhonnosť zamestnancov na kľúčových pozíciách

  • Potrebujem pomôcť s vyšetrením neetického alebo protizákonného konania zamestnanca

  • Mám podozrenie, že môj zamestnanec zneužíva svoje postavenie k  vlastnému obohateniu

sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník