Riadenie bezpečnostných rizík

Tri štvrtiny firemných škôd sú spáchané v súčinnosti alebo s vedomím zamestnanca.

S čím vám naše riešenie pomôže

Pomôžeme vám nastaviť ucelený bezpečnostný systém, ktorý sa neobmedzuje iba na čiastočné prvky. Bezpečnostný systém vnímame ako celok, ktorý má dopady na väčšinu oblastí vo firme. Dobre nastavený systém bezpečnosti ochraňuje majetok a informácie, je kľúčovým prvkom pre zaistenie kontinuálneho chodu spoločnosti a súčasne pomáhá udržať dobré meno firmy.

Ponúkané služby

Poradenstvo a audity

Nezávislé poradenstvo a auditná činnosť v oblasti riadenia bezpečnostných rizík.

Systém riadenia bezpečnostných rizík

Návrhy a implementácia ucelených systémov riadenia bezpečnostných rizík.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Chcem overiť, či sú existuúce bezpečnostné opatrenia dostatočné

  • Potrebujem nezávislý názor v oblasti bezpečnostného systému

  • Stali sme sa obeťou strát (majetkových/informačných) a chceme tomu nabudúce predísť

  • Myslím, že dodavateľ nám chce predať drahé riešenie, ktoré nepotrebujeme

  • Potrebujem ochrániť informácie

  • Stali sme sa obeťou kybernetického útoku

  • Mám podozrenie, že niektorý zamestnanec vynáša interné informácie

  • Potrebujem posudenie ponúk bezpečnostných riešení

  • Chcem pomôcť s nastavením bezpečnostných procesov

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník