Compliance

Prevencia podvodov a korupcie

Podvody a korupcia sú často označované za problém „tých ostatných“. My vieme, že to tak nie je.

Riziká, ktoré riešime

 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Zvýšené náklady v oblasti nákupu v dôsledku korupčného konania alebo konfliktu záujmov
 • Sprenevera finančných prostriedkov alebo únik citlivých dát a informácii
 • Straty spôsobené nevhodnou reakciou na Compliance incidenty
Príklad z praxe

Firmám prinášame jedinečný a komplexný prístup, ktorý riadi riziká podvodných a korupčných konaní. Systém navzájom previazaných nástrojov efektívne obmedzuje výskyt a dopady kriminality zamestnancov a externých partnerov alebo klientov.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Komplexné hodnotenie rizík

  Umožníme vám identifikovať riziká podvodného a korupčného konania a ich dopad s ohľadom na súčasné kontrolné mechanizmy.

 • Cielené hodnotenie rizík

  Detailne zmapujeme riziká podvodného a korupčného konania v konkrétnom procese, napr. nákupu, náboru zamestnancov alebo financii. Kontrolnými mechanizmami vám umožníme efektívne riadiť ich výskyt.

 • Pre‑Employment Screening

  Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchadzačmi o zamestnanie na základe nimi udelenej plnej moci.

 • Lifestyle Check

  Porovnáme životnú úroveň zamestnanca s jeho priznanými príjmami a identifikujeme tak potenciálne rizik jeho neetického či protiprávneho konania.

 • ABAC reporting

  Spracujeme analýzu obchodného partnera so zameraním na korupčné konanie a možné politické väzby (Anti-Bribery Anti-Corruption).

 • Plán reakcie na podvodné a korupčné konanie

  Navrhneme vám štandardizované postupy, ktoré umožňujú rýchle overenie výskytu podvodného alebo korupčného konania, minimalizujú spôsobenú škodu a zamedzujú jeho opakovanie.

 • Monitoring obchodných partnerov

  Umožníme vám efektívne preverovať nových a súčasných obchodných partnerov a znížiť tak finančné straty alebo poškodenie vašej reputácie, ktoré môžu vyplynúť z nevhodného výberu.

Naše úspechy

Významnému klientovi v automobilovom priemysle sme nastavili a realizovali ABAC reporting, ktorý pri uzatváraní obchodných vzťahov zohľadňuje predovšetkým reputačné a korupčné riziká.

David Hradecký - Partner

Máte záujem o Prevencii podvodov a korupcie? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

  Celá správa
 • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

  Celá správa
 • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník