Riadenie personálnych rizík

Pre‑Employment Screening

Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchádzačmi o zamestnanie na základe od nich udelenej plnej moci.

Riziká, ktoré riešime

 • Nepravdy uvedené uchádzačmi o zamestnanie
 • Informácie zamlčané v priebehu výberového konania
 • Nekvalifikovaní uchádzači o zamestnanie
 • Škody spôsobené nepoctivými uchádzačmi
Príklad z praxe

Pomáhame klientom urýchliť a zjednodušiť proces výberu zamestnancov pomocou jedinečnej metodológie overovania informácii uvedených v životopisoch uchádzačov. Táto metodológia bola spracovaná v súlade s platnou legislatívou Slovenskej republiky, čo dokladajú aj posudky renomovaných právnych kancelárii. Pre‑Employment Screening, teda overovanie pravdivosti a úplnosti informácii uvedených uchádzačom

o zamestnanie (prípadne existujúcimi zamestnancami), patrí medzi najúčinnejšie nástroje prevencie zamestnaneckej kriminality. Výsledkom je prijmanie skutočne kvalifikovaných osôb. To sa pozitívne premieta do celkovej kvality zamestnaneckých tímov. Zvyšuje sa aj efektivita spoločnosti, ktorá Pre‑Employment Screening využíva.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Osobné údaje

  Overíme identitu uchádzača, preveríme uvedené osobné údaje i platnosť dokladu totožnosti.

 • Trestná bezúhonnosť

  Zaistíme výpis z registra trestov, overíme kandidáta v databázach hľadaných osôb Polície SR a Interpolu.

 • Vzdelanie a certifikácia

  Overíme dosiahnuté vzdelanie, jazykové skúšky, certifikácie a odbornú spôsobilosť.

 • Prax a referencie

  Overíme pracovné skusenosti u bývalých zamestnavateľov. Obstaráme a zanalyzujeme informácie z profesných a záujmových kruhov.

 • Kredibilita a bezdĺžnosť

  Overíme subjekt vo všetkých verejne dostupných zdrojoch od evidencie exekúcii, cez databázy dlžníkov a bankových či nebankových registrov, až po vlastníctvo nehnuteľností.

 • Konflikt záujmov

  Overíme a zanalyzujeme podnikateľské aktivity subjektu i jeho účasť vo firmách, ktoré sú vo vzťahu k spoločnosti klienta.

 • Monitoring médií

  Zaistíme komplexný monitoring médií a ďalších verejne dostupných zdrojov s ohľadom na reputačné a podnikateľské riziká.

Naše úspechy

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Pre‑Employment Screening? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

Prípadové štúdie

Screening Survey 2012 je prvým prieskumom svojho druhu v Českej republike zaoberajúca sa oblasťou náboru zamestnancov.

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník