Forenzné a investigatívne služby

Podpora a zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Ste v postavení poškodeného a neviete si rady?
Plne vás podporíme v trestnom konaní.

Riziká, ktoré riešime

 • Porušenie povinnosti pri správe cudzieho majetku
 • Poškodzovanie a zvýhodňovanie veriteľa
 • Porušenie predpisov o pravidlách hospodárskej súťaže
 • Zneužívanie informácii a postavenia v obchodnom styku
 • Všetky korupčné a insolvenčné trestné činy
Príklad z praxe

Špecializujeme sa najmä na sofistikovanú kriminalitu „bielych golierov“, kedy klienta poškodili obchodní partneri, management alebo priamo niekto z vlastníkov spoločnosti. Naše služby zahŕňajú konzultácie a expertné analýzy

pri podezrení na nekalé konanie. Odporučíme vám ďalší postup s ohľadom na trestno-právnu závažnosť a možný úspech v trestnom procese.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Analytická podpora

  Vďaka sofistikovaným analytickým nástrojom s dosahom na všetky verejne dostupné informačné zdroje efektívne sprehladníme a zjednodušíme akúkoľvek matériu.

 • Zastupovanie a podpora v trestnom konaní

  Zabezpečujeme kompletný servis pre poškodených a ich podporu v rámci celého trestného konania.

 • Kompletácia trestného oznámenia

  Zhromaždíme všetky súvisiace podklady sVnáslednou efektívnou kompletáciou kvalifikovaného trestného oznámenia.

 • Spolupráca s advokátmi klienta

  Na prianie klienta koordinujeme všetky forenzné a investigatívne aktivity s vybranou advokátskou kanceláriou.

 • Identifikácia príležitostí a rizikových faktorov

  Zmapujeme najrizikovejšie situácie vášho podnikania, v ktorých by ste sa mohli stať obeťou trestného činu.

Naše úspechy

Obrátil sa na nás klient s podozrením, že je programovo vyčleňovaný z účasti na verejných obstarávaniach. Zákazky boli opakovane pridelované skupine vzájomne prepojených firiem. Naše analýzy preukázali dlhodobé obchádzanie zákona. Zdokumentovali sme väzby a prepojenia medzi zúčastnenými spoločnosťami. V spolupráci s klientovou advokátskou kanceláriou sme vytvorili niekoľko dôkazne podložených podnetov na zadávateľa, ako aj na orgány činné v trestnom konaní.

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Podporu a zastupovanie poškodených v trestnom konaní? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník