Riadenie rizík v obchodnom styku

Obchodné spravodajstvo

Potrebujete informácie o obchodných partneroch alebo iných spolupracujúcich subjektoch?

Riziká, ktoré riešime

 • Nevhodná voľba spolupracujúceho subjektu
 • Zmarenie investície
 • Poškodenie dobrého mena spoločnosti
Príklad z praxe

V obchodnom spravodajstve hrajú nejvýznamnějšiu rolu informácie, ktoré sa obvykle nevyskytujú vo verejne dostupných zdrojoch. Legálnym spôsobom a s dodržaním etických zásad zaisťujeme informácie aj z neformálnych zdrojov a zaraďujeme ich do kontextu dalších zistení.

Na rozdiel od služby Due Diligence v prípade obchodného spravodajstva poskytujeme detailné analýzy napríklad o výrobnom procese, plánovaných aktivitách alebo porovnávame výkonnosti firiem.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Vzťahové analýzy

  Všetky záujmové väzby vám sprehľadníme do grafických vzťahových analýz a časových diagramov.

 • Analytická podpora

  Získané informácie vieme efektivne a prehľadne zanalyzovať i kvalifikovane kontextualizovať s priamym zacielením podľa vášho zadania.

 • Kreditné analýzy

  U subjektov záujmu vykonávame finančné analýzy a analýzy kreditných rizík.

 • Konkurenčné porovnanie

  Pomôžeme identifikovať vašich priamych a nepriamych konkurentov v konkrétnom trhovom prostredí a ich silné a slabé stránky.

 • Zaisťovanie informácii prostredníctvom vlastnej kontaktnej siete

  Vďaka rozsiahlej kontaktnej sieti naprieč odvetviami vieme zabezpečiť potrebné informácie vždy cielene podľa vášho zadania.

Naše úspechy

Pre klienta v automobilovom priemysle dlhodobo zisťujeme aktuálne informácie o dodavateľoch v regiónu strednej a východnej Európy. V niekoľkých prípadoch sme identifikovali hrozbu pozastavenia výroby, vďaka čomu klient mohol včas reagovať a predísť tak možným stratám.

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Obchodné spravodajstvo? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
 • ISO 37001 – Nejčastěji kladené dotazy

  Celá správa
 • Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník