Kto jsme?

Screening Solutions je dynamicky rastúca poradenská spoločnosť,
ktorá poskytuje svoje produkty a služby riadenia rizík v regióne strednej a východnej Európy.

Portfólio našich služieb sa zameriava najmä na oblasť ľudských zdrojov, obchodného styku, compliance, forenzné a investigatívne služby, bezpečnosť, ochranu dát a informácii.

Priama štruktúra riadenia a osobný prístup nám umožňujú efektívne sa prispôsobovať aktuálnym trendom a prinášať tak nové riešenia, ušité na mieru aktuálnym a dlhodobým potrebám našich zákazníkov. To, čo nás odlišuje je fakt, že dbáme na to, aby sa naše aktivity vždy nezameriavali iba na informácie poskytnuté klientom, ale vďaka rozsiahlym skúsenostiam obstarávame a analyzujeme tiež také informácie, ktoré sú pre klienta bežnými postupmi nedostupné.

História spoločnosti

 • SCREENING SOLUTIONS

  Spoločnosť Screening Solutions s.r.o. bola oficiálne zapísaná do obchodného registra

 • ASIS International

  Stali sme sa členmi jednej z najvýznamnejších medzinárodných asociácii v oblasti bezpečnosti a zakladajúcimi členmi jej českej pobočky

 • Nemesysco

  Stali sme sa partnermi spoločnosti Nemesysco pre český, slovenský, rakúsky a nemecký trh

 • Screening Survey

  Vydali sme historicky prvý prieskum trhu na tému riziká v nábore zamestnancov v ČR a v SR

 • NAPBS

  Stali sme sa prvým českým členom najvýznamnejšej medzinárodnej asociácie v oblasti personálnej bezpečnosti

 • Oslavujeme!

  Vykonaný 1 000
  (tisíci) screening
 • SCAUT.CZ

  Otvorená prevádzka unikátneho automatizovaného systému riadenia personálnych rizík

 • Oslavujeme!

  Vykonaný 10 000
  (desatisíci) screening
 • SCAUT.CZ

  Ocenenie Bezpečnostný projekt roku asociácie ASIS INTERNATIONAL

 • Exekuceinfo.cz

  Otvorená prevádzka automatizovaného systému prístupu do centrálnej evidencie exekúcii pre širokú verejnosť

 • ISECO.CZ

  Stáli sme pri zrode jednej z najúspešnejších českých spoločností v oblasti informačnej bezpečnosti

 • Controlio

  Začala intenzívna príprava unikátneho systému riadenia Governance, Risk a Compliance

 • Exekuceinfo.cz

  Úspešný exit s leverage 200 %

 • SCREENING SOLUTIONS SLOVAKIA

  Spoločnosť Screening Solutions Slovakia s. r. o. bola oficiálne zapísaná do obchodného registra

 • AVAS

  Spustená prevádzka unikátneho riešenia pre sledovanie emočného vývoja počas výcviku dispečerov riadenia letovej prevádzky

 • AMROP HEVER GROUP

  Stali sme sa partnermi globálnej skupiny AMROP HEVER GROUP

 • Slavíme!

  Vykonaný 100 000
  (stotisíci) screening

Vedení společnosti

David Hradecký David Hradecký
David Hradecký
Partner
Viac

David je partnerom spoločnosti. Na starosti má klientov, ktorí využívajú investigatívne služby a obchodné spravodajstvo. Medzi jeho klientov patria najmä Private Equity fondy, advokátske kancelárie, spoločnosti FMCG a výrobné podniky.

David je autorom unikátneho riešenia pre automatizovanú analýzu rizík SCAUT.cz, ktorý bol okrem iného českou pobočkou medzinárodnej asociácie ASIS International vyhlásený za bezpečnostný projekt roka.

Má okrem iného skúsenosti s rozsiahlymi projektami vyšetrovania zamestnaneckej kriminality, s forenznými auditmi a s návrhmi a zavádzaním systémov prevencie podvodov. Pracoval v Oddelení vyšetrovania podvodov a riešení sporov poradenskej spoločnosti Ernst &Young. Ešte skôr pôsobil v spoločnosti BlueLink, dcérskej firmy Air France.

Leopold Černý Leopold Černý
Leopold Černý
Manažer
Viac

Leopold je manažér so zodpovednosťou za problematiku korupcie, prevencie a vyšetrovania podvodného konania a hospodárskej kriminality v komerčnej a v štátnej sfére. Uvedené problematiky rovnako dlhodobo prezentuje odbornej aj laickej verejnosti na pôde rozličných vzdelávacích inštitúcii, štátnych organizácii a aj na pôde súkromných subjektov v rámci svojej prednáškovej činnosti.

Viac ako 15 rokov pôsobí v bezpečnostnej problematike vysoko odborného charakteru so špecializáciou najmä na korupciu, hospodársku a finančnú kriminalitu, zneužívanie finančných záujmov EÚ a legalizáciu príjmov z trestnej činnosti.

V období rokov 2008 až 2013 pôsobil v Polícii ČR vo funkcii vedúceho odboru korupcie a ochrany záujmov EÚ v rámci Útvaru odhaľovania korupcie a finančnej kriminality, kde riadil tím 50 špecialistov zaoberajúcich sa vyšetrovaním najzávažnejších a najexponovanejších prípadov uvedených problematík v rámci celej ČR.

Ivan Moroz Ivan Moroz
Ivan Moroz
Partner
Viac

Ivan je partnerom spoločnosti a je zodpovedný za rozvoj aktivít na stredoeurópskych a východoeurópskych trhoch. V súčasnosti sa prevažne venuje rozvoju a riadeniu aktivít v dcérskej spoločnosti na Slovensku.

Zameriava sa na projekty nadnárodného charakteru v oblasti vyšetrovania rozsiahlych korupčných prípadov, zamestnaneckej a organizovanej kriminality. Ďalej sa špecializuje na poskytovanie služieb pre zahraničné korporácie, ktoré sa stali cieľom útokov organizovaných skupín.

Po odchode z diplomatických služieb, kde bol delegátom pri odzbrojovacích rozhovoroch pri OSN v Ženeve, sa stal jedným z prvých zakladateľov útvaru boja proti organizovanému zločinu v ČSFR a následne v ČR. Tu zodpovedal za spoluprácu so špecializovanými službami členských krajín Interpolu. Následne pôsobil ako popredný špecialista na oblasť AML a riadenie rizík v bankovom sektore. Niekoľko rokov pracoval ako globálny riaditeľ Compliance a interného auditu pre významného svetového výrobcu keramiky. Je spoluzakladateľom a partnerom švajčiarskej poradenskej firmy, špecializovanej na management consulting a riadenie rizík. Z tejto pozície v  posledných pätnástich rokoch riadil významné „greenfieldové“ projekty pre nadnárodné spoločnosti vstupujúce na stredoeurópske a východoeurópske trhy. V týchto firmách zároveň zastával aj exekutívne pozície.

Jozef Maslen Jozef Maslen
Jozef Maslen
Manažer
Viac

Je manažérom a konateľom spoločnosti na Slovensku. Zameriava sa najmä na projekty v oblasti riadenia personálnych rizík a obchodného spravodajstva. Špecializuje sa na službu Pre‑Employment Screening, ktorej je v SR propagátorom a odborným garantom. Predmetom jeho činností je tiež tvorba bezpečnostných projektov a poskytovanie odborných služieb v oblasti bezpečnostnej logistiky a prevencie strát. 

Ako vyštudovaný psychológ sa v rámci vyšetrovania tiež zameriava na poskytovanie psychologických služieb, vedenie anamnestických rozhovorov, profilovanie osobnosti páchateľov, analýzu miesta činu a ďalšie súvisiace psychodiagnostické služby.

V minulosti zastával pozíciu riaditeľa súkromnej bezpečnostnej agentúry, kde sa venoval najmä poradenstvu v oblasti personálnej bezpečnosti. Predtým pracoval dlhé roky na vedúcej pozícii v rámci špecializovaného útvaru Cudzineckej polície SR.

Jan Indra Jan Indra
Jan Indra
KONZULTANT
Více

Honza je konzultant zameriavajúci sa na Business Intelligence, investigatívne činnosti a marketing spoločnosti.

Počas svojich vysokoškolských štúdií žurnalistiky a mediálnych štúdií sa začal profilovať ako investigatívny analytik. Štyri roky pracoval ako reportér pre neziskovú organizáciu České centrum pro investigativní žurnalistiku, ktoré sa zameriava na kauzy cezhraničného organizovaného zločinu, pričom medzi jeho hlavné oblasti záujmu patrila najmä analýza a vizualizácia dát. Pravdepodobne najzásadnejším projektom, na ktorom sa mohol podieľať, bol najväčší svetový únik dát, známy ako Panama Papers. Za svoje návrhy projektov v oblasti analýzy dát sa dostal dvakrát medzi troch finalistov Ceny Googlu pre mladé talenty dátovej žurnalistiky, udeľovanej Nadáciou Open Society Fund v rámci súťaže Novinárska cena.

Ako reportér a fact-checker (čiže ten, kto overuje akékoľvek tvrdenia a skutočnosti) Honza tiež spolupracoval na investigatívnych projektoch s niekoľkými medzinárodnými organizáciami, medzi ktoré patrí napr. neziskový newsroom Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), nezisková analytická organizácia C4ADS (The Centre for Advanced Defense Studies), alebo nezisková organizácia zameraná na vzdelávanie novinárov a vytváranie medzinárodnej siete fact-checkerov Poynter Institute.Naše vize

Naša vízia

Našim cieľom je dlhodobé budovanie silnej nezávislej poradenskej skupiny s pôsobnosťou na trhoch strednej a východnej Európy. Na trh prinášame rad inovatívnych riešení a prístupov, ktoré boli do tejto doby v oblasti nášho pôsobenia nevídané.

Náš přístup

Náš prístup

Dbáme o to, aby každý zo zamestnancov spoločnosti bol nielen odborným garantom v oblasti svojej špecializácie, ale aby bol zároveň partnerom pre každého z našich klientov, nielen v dobe akvizície, ale aj v priebehu riadenia projektu. Zamestnávame a spolupracujeme preto iba s odborníkmi, ktorí sú špičkami vo svojom obore. Kladieme dôraz na vysoké morálne a etické hodnoty všetkých našich zamestnancov, pretože veríme, že aj ich minulosť je Vaša budúcnosť.

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník