Compliance

Návrh a revízia
compliance programov

Naše Compliance programy vychádzajú zo štandardov uznávaných autorít a z najlepšej oborovej praxe.

Riziká, ktoré riešime

 • Trestná zodpovednosť právnickej osoby v dôsledku nedostatočných opatrení
 • Interná slepota a podceňovanie špecifických Compliance rizík
 • Vysoké náklady na udržovanie neefektívneho systému Compliance
Príklad z praxe

Na mieru pre vás navrhneme Compliance program napĺňajúci zákonné požiadavky, vychádzajúce z uznávaných štandardov a reflektujúce charakter vašej činnosti a druh rizík, ktorým čelíte. Z praxe vieme, aké riešenia majú najvyššiu pridanú hodnotu a ako je možné využiť vaše

súčasné procesy a systémy. Automatizovanými riešeniami uvoľníme ruky vašich špecialistov na riešenie skutočných problémov. Ponúkame vám tím so skúsenosťami z mnohých mezinárodných i lokálnych korporácii a poradenských spoločností.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Komplexné hodnotenie rizík

  Risk assessment nám umožňuje identifikovať konkrétne Compliance riziká a ich nebezpečnosť s ohľadom na súčasné kontrolné mechanismy.

 • Etický kódex

  Vytvorime alebo zrevidujeme etický kódex, ktorý vám umožní formovať zodpovednú a etickú firemnú kultúru.

 • Whistleblowing - Etická linka

  Vytvorime pre vás proces prijmania oznámení o porušovaní interných pravidiel a ich efektívneho riešenia.

 • Prevencia konfliktu záujmov

  Navrhneme pre vás zásady a kontrolné mechanismy umožňujúce predchádzať konfliktu záujmov.

 • Pravidlá pre dary a pohostenia

  Pravidlá pre prijmanie a poskytovanie darov a pohostení jasne vymedzia, čo je a čo nie je prijateľné, a umožnia vám mať túto oblasť pod kontrolou.

 • Monitoring obchodných partnerov

  Umožníme vám efektívne preverovať nových a doterajších obchodných partnerov a eliminovať tak finačné straty alebo poškodenie vašej reputácie. Preferujeme automatizované riešenia.

 • Pre‑Employment Screening

  Overíme pravdivosť a úplnosť údajov uvedených uchádzačmi o zamestnanie na základe nimi udelenej plnej moci.

 • Plán reakcie na Compliance incidenty

  Navrhneme pre vás štandardizované postupy, ktoré umožňujú rýchle preverenie Compliance incidentov, minimalizujú spôsobenú škodu a zamedzujú opakovanie takého konania.

Naše úspechy

Pre významnú energetickú spoločnosť sme nastavili a zaviedli systém riadenia Compliance. Zameriava sa hlavne na etické konanie a prevenciu trestného konania zamestnancov a obchodných partnerov.

David Hradecký - Partner

Máte záujem o Návrh a revízia compliance programov? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

  Celá správa
 • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

  Celá správa
 • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník