Riadenie personálnych rizík

Lifestyle check

Až 30 % nepoctivých zamestnancov si žije nad pomery, preto je dôležité porovnanie životného štandardu s priznanými príjmami.

Riziká, ktoré riešime

 • Neetické alebo protiprávne konanie zamestnanca
 • Obohacovanie sa na hodnotách spoločnosti
 • Nedeklarovaný konflikt záujmov
 • Zneužívanie pracovných nástrojov pre vlastné podnikanie zamestnanca
Príklad z praxe

Lifestyle Check je nástroj, ktorý umožňuje porovnať životnú úroveň zamestnanca s jeho priznanými príjmami a identifikovať tak potenciálne riziká jeho neetického či protiprávneho konania. V praxi sa stretávame s  prípadmi, kedy si zamestnanci „žijú nad pomery“, pričom také

prípady nemusia byť bezprostredne zrejmé. Preto klientom ponúkame služby, ktoré vedia odhaliť rozsah a podstatu vyššieho životného štandardu, ktorý by nemohol byť dosiahnutý priznanými príjmami.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Osobné údaje

  Overíme existenciu vzdelávacej inštitúcie, členstvo a certifikácie v odborných združeniach a asociaciách.

 • Majetkové pomery

  Identifikujeme vlastníctvo, najmä nehnuteľného majetku, so zameraním na nadobúdacie tituly a identifikáciu ich prípadne skrytého vlastníctva.

 • Kredibilita a bezdĺžnosť

  Overíme subjekt vo všetkých verejne dostupných zdrojoch od evidencie exekúcii, cez databázy dlžníkov až po vlastníctvo nehnuteľností.

 • Konflikt záujmov

  Overíme a zanalyzujeme podnikateľské aktivity subjektu a jeho účasť v firmách, ktoré sú vo vzťahu k spoločnosti klienta.

 • Monitoring médií a sociálnych sietí

  Zaistíme komplexný monitoring médií a ďalších verejne dostupných zdrojov s ohľadom na reputačné a podnikateľské riziká.

Naše úspechy

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Lifestyle check? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

Prípadové štúdie

Screening Survey 2012 je prvým prieskumom svojho druhu v Českej republike zaoberajúca sa oblasťou náboru zamestnancov.

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník