Forenzné a investigatívne služby

Forenzné IT služby a eDiscovery

Neodmysliteľnou súčasťou moderných investigatívnych služieb je forenzné IT.

Riziká, ktoré riešime

 • Zneužitie citlivých interných dát a informácii
 • Sprenevera firemného know-how
 • Zneužitie slabín systému za účeľom spáchania podvodu
 • Strata dôkazných materiálov
Príklad z praxe

Naše skúsenosti preukazujú, že vhodnou analýzou dát je možné v relativne krátkom časovom období identifikovať rizikové indikátory alebo poskytnúť cenné informácie a dáta pre smerovanie vyšetrovania.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Dátová analýza

  Identifikujeme neštandardné transakcie, trendy alebo obsahy textových popisov apod.

 • Data mining a harvesting

  Zameriava sa na vyťažení informácií zo štruktúrovaných dát, typicky uložených v databázach alebo v jednotlivých štruktúrovaných súboroch.

 • Electronic discovery

  Umožňuje nám odhaliť pozostatky internetovej komunikácie alebo fragmenty zmazaných súborov, prípadne zmapovať činnosti vykonávané so zaisteným zariadením.

 • Penetračné testovanie

  Vykonávame simulácie reálných útokov a rôznorodých scenárov s cieľom identifikovať zraniteľnosť systémov a navrhnúť účinnú ochranu interných systémov a citlivých informácii.

 • Bezpečnostný monitoring

  Ponúkame ucelené portofolio nástrojov a služieb na riešenie bezpečnostného monitoringu.

Naše úspechy

Pre predajcu luxusných automobilov sme vďaka forenznému IT a eDiscovery zaistili rad (aj zmazaných) záznamov z počítačov zamestnancov. Tieto doložili odovzdávanie citlivých interných informácii konkurencii.

Petr Moroz - Managing Partner

Máte záujem o Forenzné IT služby a eDiscovery? Kontaktujte ma.

moroz@screening-solutions.com
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník