Forenzné a investigatívne služby

Keď zlyhá prevencia podvodov, posilníme vašu pozíciu a pomôžeme vám s identifikáciou viníka a so snížením vzniknutých škôd.

S čím vám naše riešenie pomôže

Žiadná organizácia nie je imúnna voči podvodom. Preto vykonávame analýzu a vyšetrovanie každého nezákonného či neetického konania zamestnancov alebo obchodných partnerov.

Náš tím zahŕňa odborníkov so znalosťami a skúsenosťami v oblasti forenzného auditu, účtovníctva, ekonomiky, trestného procesu a operatívnych aktivít. Samozrejmosťou je využívanie pokročilých analytických nástrojov a najmodernejších technológii.

Ponúkané služby

Forenzný audit

Stali ste sa obeťou podvodného konania? Forenzný audit umožňuje zaistiť dôkazy, vyčísliť a následne vymáhať spôsobenú škodu.

Analytická a operatívna činnosť

Dôkazy zvnútra spoločnosti často nestačia a vyšetrovanie je nutné podporiť aj informáciami zvonka a ich analýzou.

Špeciálne nástroje a unikátne technológie

Efektivne podporujú vyšetrovanie a zlepšujú kvalitu získaných informácii.

Forenzné IT služby a eDiscovery

Neodmysliteľnou súčasťou moderných investigatívnych služieb je forenzné IT.

Podpora a zastupovanie poškodených v trestnom konaní

Ste vvpostavení poškodeného a neviete si rady? Plne vás podporíme v trestnom konaní.

Riešenie

S čím môžeme pomôcť

  • Potrebujem pomoc s vyšetrením korupčného konania alebo sprenevery aktív spoločnosti

  • Chcem zistiť, či nedochádza k úniku citlivých informácii

  • Potrebujem overiť, či zodpovední pracovníci nezneužívajú svoje pozície na úkor spoločnosti

  • Stal som sa obeťou podvodu a potrebujem zaistiť dôkazné materiály

  • Hľadám podporu pri ďalšom riešení a konaní pred štátnymi orgánmi

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník