Riadenie rizík v obchodnom styku

Due Diligence

Proces detailného overenia informácii o subjekte záujmu.

Riziká, ktoré riešime

 • Zmarené investície
 • Poškodenie reputácie a finančné škody
 • Uzatvorenie spolupráce s spoločnosťami, ktoré nie sú schopné dodržať svoje záväzky
 • Výber nespoľahlivých dodávateľov
Príklad z praxe

Služba Due Diligence plní najmä preventívnu úlohu. Klientom pomáhame správať se ako riadni hospodári a naplňovať podstatu obvyklej alebo očakávanej starostlivosti v obchodnom styku.

Due Diligence je dostupná v niekoľkých podobách:

 • Reputačná Due Diligence
 • Investigatívna Due Diligence
 • Forenzná Due Diligence
 • Predakvizičná Due Diligence
 • Compliance Due Diligence
 • Vendor Due Diligence
Nástroje

Ako postupujeme

 • Vzťahové analýzy

  Všetky záujmové väzby vám sprehľadníme do grafických vzťahových analýz a časových diagramov.

 • Forenzné účtovnictvo

  Zanalyzujeme a vyhodnotíme dostupné účtovné dokumentácie vrátane ich prípadnej rekonštrukcie a kvantifikácie strát.

 • Analytická podpora

  Pripravíme efektívnu a prehľadnú analýzu i kvalifikovanú kontextualizáciu k vyšetrovanému prípadu.

 • Služby sústavného monitoringu záujmových subjektov

  Priebežne monitorujeme relevantné informácie o zadaných subjektoch a sledujeme ich prípadné zmeny.

 • Operatívne činnosti

  Získame pre vás informácie a dôkazné podklady priamo v záujmovom prostredí.

 • Zaisťovanie informácii prostredníctvom vlastnej kontaktnej siete

  Vďaka rozsiahlej kontaktnej sieti naprieč odvetviami vieme zabezpečiť potrebné informácie vždy cielene podľa vášho zadania.

Naše úspechy

Pre významný zahraničný Private Equity fond sme zaistili informácie o akvizičnom cieli, upozornili na úskalia a skryté vzťahové väzby doterajších majiteľov. Investícia sa nakoniec s ohľadom na riziká neuskutočnila.

Ivan Moroz - Partner

Máte záujem o Due Diligence? Kontaktujte ma.

ivan.moroz@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
 • ISO 37001 – Nejčastěji kladené dotazy

  Celá správa
 • Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník