Compliance

Compliance poradenstvo

Pomôžeme vám zaistiť dodržiavanie legislatívnych a iných požiadaviek a  vyhnúť sa tak prípadným negatívnym dopadom na vašu spoločnosť.

Riziká, ktoré riešime

 • Postihy zo strany dozorových štátnych orgánov
 • Trestné stíhanie právnickej osoby
 • Nevymáhateľnosť porušenia interných pravidiel
Príklad z praxe

Klientom pomáhame s identifikáciou a výkladom právnych noriem, ktoré sa dotýkajú ich činnosti. Implementujeme automatizovaný monitoring legislatívnych zmien pre vaších zamestnancov a nastavujeme systém zodpovednosti za premietnutie legislatívnych požiadaviek do interných procesov.

Medzi najčastejšie riešené právne normy patria:

 • FCPA
 • UK Bribery Act
 • Trestná zodpovednosť právnických osôb
 • Zákon proti legalizácii výnosov z trestnej činnosti (AML)
Nástroje

Ako postupujeme

 • Legislatívne poradenstvo

  Poradíme vám s interpretáciou a následnou implementáciou požiadaviek v oblasti trestnej zodpovednosti právnických osôb, legalizácie príjmov z trestnej činnosti (AML) a boja proti korupcii (napríklad FCPA, UK Bribery Act).

 • Monitoring legislatívnych požiadaviek

  Vytvorime pre vás technické riešenie, ktoré vašim zamestnancom umožní ľahko sledovať zmeny relevantnej legislatívy.

 • Vzdelávanie

  Pripravíme pre vás seminár alebo školenie „na mieru“ podľa vašich individuálnych potrieb a konkrétnych špecifík.

 • Compliance audit

  Overíme dodržovanie povinností, ktoré vyplývajú zo záväzných predpisov, a systémov rozdelenia zodpovednosti za sledovanie legislatívnych zmien.

Naše úspechy

Dlhodobo poskytujeme konzultačnú podporu významným advokátskym kanceláriám, pre ktorých zaisťujeme Compliance poradenstvo ich klientov.

David Hradecký - Partner

Máte záujem o Compliance poradenstvo? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Súvisiace rady z blogu

 • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

  Celá správa
 • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

  Celá správa
 • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník