Compliance

Certifikácia compliance programov

Predchádzajte problémom. Certifikujte Compliance podľa ISO 19600 a ISO 37001!

Prečo certifikovať Compliance

 • Deklarácia záväzku organizácie dodržiavať pravidla
 • Prevencia prísných sankcii
 • Garancia správného nastavenia Compliance
 • Zabezpečenie konkurenčnejvýhody nielen v medzinárodnom prostredí
Príklad z praxe

Klientom pomáháme s tvorbou, zavádzaním a udržiavaním Compliance systémov. Sprevádzame ich celým procesom a dohliadame na úspešné zloženie certifikačných skúšok. Ako jedni z mála v Českej republike a na Slovensku disponujeme certifikovanými audítormi pre normy ISO 19600 – Compliance Management System a ISO 37001 - Anti-Bribery Management System.

Mať svoju firemnú Compliance znamená riadiť sa príslušnými zákonmi, priemyselnými štandardami a vnútornými politikami (napr. kódexami správania sa). Tie majú dopad na samotné podnikanie, zamestnancov a prístup ku klientom. Efektívny Compliance systém zabezpečí, aby organizácie plnili svoje povinnosti a účinne predchádzali riziku vzniku škôd a negatívnym dopadom na dobrú povest organizácie.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Posúdenie stavu Compliance

  Vykonáme analýzu súčasného stavu Compliance činností spoločnosti a odporučíme opatrenia vedúce k rozvoju a k zlepšeniu systému riadenia Compliance.

 • Identifikácia Compliance rizík

  Vykonáme mapovanie Compliance rizík v konkrétnej organizácii, alebo v jej časti, a zhodnotíme ich z pohľadu významnosti dopadov na organizáciu a pravdepodobnosti ich výskytu.

 • Určenie konkrétnych nedostatkov voči ISO

  Zmapujeme vybrané procesy v organizácii a určíme či sú, alebo nie sú v súlade s príslušnými normami ISO. Posúdime jednotlivé prípady nesúladu z pohľadu závažnosti a určíme priority ich nápravy.

 • Implementácia Compliance nástrojov a poradenstva

  Účelne a efektívne uvedieme jednotlivé chýbajúce nástroje Compliance do života organizácie, alebo Vám poradíme, ako nástroje Compliance zaviesť svojpomocne, s naším prípadným dohľadom.

 • Validačný audit

  Overíme zavedený systém riadenia Compliance v organizácii podľa ISO 19600 a ISO 37001 bez akreditovaného certifikačného auditu. Klient dostane validačné osvedčenie o zhode s požiadavkami danej ISO normy.

 • Certifikačný audit

  Zabezpečíme certifikačný audit ISO 19600 a ISO 37001 akreditovanou organizáciou a našími certifikovanými audítormi. Zároveň sme pripravení zastúpiť Vás v priebehu auditu voči certifikačným audítorom.

Naše úspechy

David Hradecký - Partner

Máte záujem o certifikáciu Vašej organizácie, či jej časti podľa noriem ISO? Kontaktujte ma.

hradecky@screening-solutions.com

Brožura ISO certifikácia

Chceli by ste sa dozvedieť viac o prínosoch jednotlivých ISO noriem a o ich certifikácii pre Vašu spoločnosť?

Súvisiace rady z blogu

 • Pripravili sme vôbec prvú slovenskú STK na úspešnú certifikáciu podľa protikorupčnej ISO normy 37001

  Celá správa
 • 36 způsobů, jak oslavit Mezinárodní den boje proti korupci

  Celá správa
 • Evidence skutečných majitelů se má v budoucnu otevřít veřejnosti

  Celá správa

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník