Riadenie personálnych rizík

Background check

Zaistíme komplexný monitoring médií a ďalších verejne dostupných zdrojov s ohľadom na reputačné a podnikateľské riziká.

Riziká, ktoré riešime

 • Nepravdy uvedené uchádzačmi o zamestnanie
 • Informácie zamlčané v priebehu výberového konania
 • Nekvalifikovaní uchádzači o zamestnanie
 • Škody spôsobené nepoctivými uchádzačmi
Príklad z praxe

Služba Background check je vhodnou alternatívou k službe Pre‑Employment Screening. Túto službu spravidla využívajú spoločnosti v prípadoch, kedy nie je možné obstarať súhlas subjektu s overením, alebo nie je potrebné overenie vykonať v tak širokom rozsahu ako u P-ES. Službu je možné uplatniť aj na externých pracovníkov alebo outsourcované pozície, ako sú napríklad

IT špecialisti, prevádzkové služby, výrobné tímy, bezpečnostní pracovníci a iné podporné služby, ktorých zamestnanci môžu prichádzať do styku s citlivými informáciami (napr. klientské databázy, firemné know-how alebo výrobné postupy).

Nástroje

Ako postupujeme

 • Osobné údaje

  Overíme identitu uchádzača, preveríme uvedené osobné údaje a platnosť dokladu totožnosti.

 • Vzdelanie a certifikácie

  Overíme existenciu vzdelávacej inštitúcie, absolvovanie štúdia, členstvo a certifikácie v odborných združeniach a asociaciách.

 • Prax a referencie

  Overíme pracovné skusenosti u bývalých zamestnavateľov. Obstaráme a zanalyzujeme informácie z  profesných a záujmových kruhov.

 • Kredibilita a bezdĺžnosť

  Overíme subjekt vo všetkých verejne dostupných zdrojoch od evidencie exekúcii, cez databázy dlužníkov, až po vlastníctvo nehnuteľností.

 • Konflikt záujmov

  Overíme a zanalyzujeme podnikateľské aktivity subjektu a jeho účasť vo firmách, ktoré sú vo vzťahu k spoločnosti klienta.

 • Monitoring médií a sociálnych sietí

  Zaistíme komplexný monitoring médií a ďalších verejne dostupných zdrojov s ohľadom na reputačné a podnikateľské riziká.

Naše úspechy

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Background check? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

Prípadové štúdie

Screening Survey 2012 je prvým prieskumom svojho druhu v Českej republike zaoberajúca sa oblasťou náboru zamestnancov.

Súvisiace rady z blogu

 • Spouštíme test protikorupční připravenosti

  Celá správa
sk

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník