Forenzné a investigatívne služby

Analytická a operatívna činnosť

Dôkazy zvnútra spoločnosti často nestačia a vyšetrovanie je nutné podporiť aj informáciami zvonka a ich analýzou.

Riziká, ktoré riešime

 • Podvod sa nemusí vždy prejaviť v interných záznamoch, takže sa nedá identifikovať
 • Spolčenie medzi zamestnancom a dodávateľom s negatívnymi dôsledkami
 • Úmyselné zneužívanie existujúcich neefektivít k vlastnému obohateniu
Príklad z praxe

Potvrdenie podvodného konania často nie je možné bez informácii z "terénu". Príkladom je dohoda medzi zamestnancom spoločnosti a obchodným partnerom, ktorá prebiehá vždy za „bránami spoločnosti“.

Preto tento vzťah a z neho plynúce neoprávnené výhody nemusia býť vo vnútri spoločnosti vôbec badateľné.

Nástroje

Ako postupujeme

 • Asset tracing

  Len výnimočne zostávajú spreneverené aktiva v tuzemsku. Preto využívame aj sieť zahraničných kontaktov k ich vypátraniu a zaisteniu.

 • Operatívne činnosti

  Získavame informácie a dôkazné podklady priamo v záujmovom prostredí.

 • Zber a dokumentácia dôkazných materiálov

  Systematickým procesom získavame, analyzujeme a priebežne vyhodnocujeme dôkazy reflektujúce aktuálny vývoj.

 • Forenzné služby ohliadky miesta činu, analýza miesta činu a profilovanie páchateľa

  Zaisťujeme, overujeme a vyhodnocujeme dôkazné materiály, ktoré sú podstatné pre ďalšie konanie a vyšetrovanie, priamo na mieste činu.

 • Analytická činnosť

  Získané informácie vieme efektívne a prehladne zanalyzovať s priamým zacielením podľa vášeho zadania.

Naše úspechy

Jozef Maslen - Manažer

Máte záujem o Analytickú a operatívnu činnosť? Kontaktujte ma.

maslen@screening-solutions.com

NOVO sme pre Vás pripravili dotazník sebahodnotenia Compliance a protikorupčnej pripravenosti Vašej organizácie dle ISO 37001 a ISO 37301. Už za 5 minút budete mať základnú predstavu, ako si stojíte.

Vyplniť dotazník