Řízení personálních rizik

Zločinci se přesouvají z ulice do kanceláří. Pomůžeme vám chránit vaši firmu před kriminalitou bílých límečků.

S čím vám naše řešení pomůže

Lidský kapitál je klíčový pro každou společnost. Při náboru zaměstnanců firma potřebuje správné a úplné informace, které jí umožní vybrat nejlepší a důvěryhodné uchazeče. Proto pro vás zajistíme potřebné a ověřené informace o kandidátech i o stávajících zaměstnancích. Do svého týmu si tak můžete vybrat jen nejvhodnější profesionály, na které se můžete kdykoliv spolehnout.

Nabízené služby

Pre‑Employment Screening

Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

Background check

Důvěřuj, ale prověřuj – ověřujeme integritu osob na základě veřejně dostupných informací.

Lifestyle check

Až 30 % nepoctivých zaměstnanců si žije nad poměry, proto je důležité porovnání životního standardu s přiznanými příjmy.

SCAUT.CZ

Účinný nástroj pro hromadné prověření fyzických osob a automatizovanou identifikaci rizik.

Řešení

S čím můžeme pomoci

  • Potřebuji ověřit pravdivost informací, které o sobě uchazeč uvádí

  • Chci zefektivnit a informačně podpořit proces rozhodování o přijetí zaměstnanců

  • Potřebuji ověřit integritu uchazeče či zaměstnance

  • Chci pravidelně ověřovat bezdlužnost a bezúhonnost zaměstnanců na klíčových pozicích

  • Potřebuji pomoci s vyšetřením neetického nebo protizákonného jednání zaměstnance

  • Mám podezření, že můj zaměstnanec zneužívá svého postavení k vlastnímu obohacení

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník