Compliance

Prevence podvodů a korupce

Podvody a korupce jsou často označovány za problém „těch ostatních“. My víme, že to tak není.

Rizika, která řešíme

 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Zvýšené náklady v oblasti nákupu v důsledku korupčního jednání nebo střetu zájmů
 • Zpronevěra finančních prostředků nebo únik citlivých dat a informací
 • Ztráty způsobené nevhodnou reakcí na Compliance incidenty
Příklad z praxe

Firmám přinášíme jedinečný a komplexní přístup, který řídí rizika podvodných a korupčních jednání. Systém navzájem provázaných nástrojů efektivně omezuje výskyt a dopady kriminality zaměstnanců i externích partnerů nebo klientů.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Komplexní hodnocení rizik

  Umožníme vám identifikovat rizika podvodného a korupčního jednání a jejich dopad s ohledem na současné kontrolní mechanismy.

 • Cílené hodnocení rizik

  Detailně zmapujeme rizika podvodného a korupčního jednání v konkrétním procesu, např. nákupu, náboru zaměstnanců nebo financí. Kontrolními mechanismy vám umožníme efektivně řídit jejich výskyt.

 • Pre‑Employment Screening

  Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

 • Lifestyle Check

  Porovnáme životní úroveň zaměstnance s jeho přiznanými příjmy a identifikujeme tak potenciální rizika jeho neetického či protiprávního jednání.

 • ABAC reporting

  Zpracujeme analýzu obchodního partnera se zaměřením na korupční jednání a možné politické vazby (Anti-Bribery Anti-Corruption).

 • Plán reakce na podvodné a korupční jednání

  Navrhneme vám standardizované postupy, které umožňují rychlé ověření výskytu podvodného nebo korupčního jednání, minimalizují způsobenou škodu a zamezují jeho opakování.

 • Monitoring obchodních partnerů

  Umožníme vám efektivně prověřovat nové a stávající obchodní partnery a snížit tak finanční ztráty nebo poškození vaší reputace, které mohou vyplynout z nevhodného výběru.

Naše úspěchy

Významnému klientovi v automobilovém průmyslu jsme nastavili a realizovali ABAC reporting, který při uzavírání obchodních vztahů zohledňuje především reputační a korupční rizika.

Leopold Černý - Manažer

Máte zájem o prevenci podvodů a korupce? Kontaktujte mě.

cerny@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Pražské městské firmy zavádí ISO 37001

  Celá zpráva
 • Máme jednoho z prvních implementátorů ISO 37301 v ČR

  Celá zpráva
 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník