Compliance

Prevence podvodů a korupce

Podvody a korupce jsou často označovány za problém „těch ostatních“. My víme, že to tak není.

Rizika, která řešíme

 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Zvýšené náklady v oblasti nákupu v důsledku korupčního jednání nebo střetu zájmů
 • Zpronevěra finančních prostředků nebo únik citlivých dat a informací
 • Ztráty způsobené nevhodnou reakcí na Compliance incidenty
Příklad z praxe

Firmám přinášíme jedinečný a komplexní přístup, který řídí rizika podvodných a korupčních jednání. Systém navzájem provázaných nástrojů efektivně omezuje výskyt a dopady kriminality zaměstnanců i externích partnerů nebo klientů.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Komplexní hodnocení rizik

  Umožníme vám identifikovat rizika podvodného a korupčního jednání a jejich dopad s ohledem na současné kontrolní mechanismy.

 • Cílené hodnocení rizik

  Detailně zmapujeme rizika podvodného a korupčního jednání v konkrétním procesu, např. nákupu, náboru zaměstnanců nebo financí. Kontrolními mechanismy vám umožníme efektivně řídit jejich výskyt.

 • Pre‑Employment Screening

  Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

 • Lifestyle Check

  Porovnáme životní úroveň zaměstnance s jeho přiznanými příjmy a identifikujeme tak potenciální rizika jeho neetického či protiprávního jednání.

 • ABAC reporting

  Zpracujeme analýzu obchodního partnera se zaměřením na korupční jednání a možné politické vazby (Anti-Bribery Anti-Corruption).

 • Plán reakce na podvodné a korupční jednání

  Navrhneme vám standardizované postupy, které umožňují rychlé ověření výskytu podvodného nebo korupčního jednání, minimalizují způsobenou škodu a zamezují jeho opakování.

 • Monitoring obchodních partnerů

  Umožníme vám efektivně prověřovat nové a stávající obchodní partnery a snížit tak finanční ztráty nebo poškození vaší reputace, které mohou vyplynout z nevhodného výběru.

Naše úspěchy

Významnému klientovi v automobilovém průmyslu jsme nastavili a realizovali ABAC reporting, který při uzavírání obchodních vztahů zohledňuje především reputační a korupční rizika.

Leopold Černý - Manažer

Máte zájem o prevenci podvodů a korupce? Kontaktujte mě.

cerny@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva
 • ISO 37301 – Nový mezinárodní standard pro váš compliance management systém

  Celá zpráva
 • Hlavní město Praha chce po svých klíčových firmách implementaci protikorupční ISO normy 37001

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník