Řízení personálních rizik

Pre‑Employment Screening

Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

Rizika, která řešíme

 • Nepravdy uvedené uchazeči o zaměstnání
 • Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání
 • Škody způsobené nepoctivými uchazeči
Příklad z praxe

Pomáháme klientům urychlit a zjednodušit proces výběru zaměstnanců pomocí jedinečné metodologie ověřování informací uvedených v životopisech uchazečů. Tato metodologie byla zpracována plně v souladu s platnou legislativou České republiky, což dokládají i posudky renomovaných právních kanceláří. Pre‑Employment Screening, tedy ověřování pravdivosti a úplnosti informací uvedených uchazečem

o zaměstnání (případně stávajícími zaměstnanci), patří mezi nejúčinnější nástroje prevence zaměstnanecké kriminality. Výsledkem je přijímání skutečně kvalifikovaných osob. To se pozitivně promítá do celkové kvality zaměstnaneckých týmů. Zvyšuje se i efektivita společnosti, která Pre‑Employment Screening využívá.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Osobní údaje

  Ověříme identitu uchazeče, prověříme uvedené osobní údaje i platnost dokladu totožnosti.

 • Trestní bezúhonnost

  Obstaráme, případně nezávisle ověříme autenticitu výpisu z rejstříku trestů. Dále prověříme kandidáta v databázích hledaných osob Policie ČR a Interpolu.

 • Vzdělání a certifikace

  Ověříme dosažené vzdělání, jazykové zkoušky, certifikace a odbornou způsobilost.

 • Praxe a reference

  Ověříme pracovní zkušenosti u bývalých zaměstnavatelů. Obstaráme a zanalyzujeme informace z profesních a zájmových kruhů.

 • Kredibilita a bezdlužnost

  Ověříme subjekt ve všech veřejně dostupných zdrojích od evidence exekucí, přes databáze dlužníků a bankovních či nebankovních registrů až po vlastnictví nemovitostí.

 • Střet zájmů

  Ověříme a zanalyzujeme podnikatelské aktivity subjektu i jeho účast ve firmách, které jsou ve vztahu ke společnosti klienta.

 • Monitoring médií

  Zajistíme komplexní monitoring médií a dalších veřejně dostupných zdrojů s ohledem na reputační i podnikatelská rizika.

Naše úspěchy

Petr Moroz - Managing Partner

Máte zájem o Pre‑Employment Screening? Kontaktujte mě.

moroz@screening-solutions.com

Případové studie

Screening Survey je prvním průzkumem svého druhu v České republice zabývající se oblastí náboru zaměstnanců.

Související rady z blogu

 • Evidence svěřenských fondů dostala nový kabát

  Celá zpráva
 • Stále více cestujeme za dobrodružstvím, prevence rizik je přitom klíčová

  Celá zpráva
 • Aktuální doporučení k cestám a zahraničním pobytům

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník