Řízení rizik v obchodním styku

Obchodní zpravodajství

Potřebujete informace o obchodních partnerech nebo jiných spolupracujících subjektech?

Rizika, která řešíme

 • Nevhodná volba spolupracujícího subjektu
 • Zmaření investice
 • Poškození dobrého jména společnosti
Příklad z praxe

V obchodním zpravodajství hrají nejvýznamnější roli informace, které se obvykle nevyskytují ve veřejně dostupných zdrojích. Legálním způsobem a s dodržením etických zásad zajišťujeme informace i z neformálních zdrojů a zařazujeme je do kontextu dalších zjištění.

Na rozdíl od služby Due Diligence v případě obchodního zpravodajství poskytujeme detailní analýzy například o výrobním procesu, plánovaných aktivitách nebo srovnáváme výkonnosti firem.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Vztahové analýzy

  Veškeré zájmové vazby vám zpřehledníme do grafických vztahových analýz a časových diagramů.

 • Analytická podpora

  Získané informace umíme efektivně a přehledně zanalyzovat i kvalifikovaně kontextualizovat s přímým zacílením podle vašeho zadání.

 • Finanční analýzy

  U subjektů zájmu provádíme finanční analýzy a analýzy kreditních rizik.

 • Konkurenční srovnání

  Pomůžeme identifikovat vaše přímé i nepřímé konkurenty v konkrétním tržním prostředí i jejich silné a slabé stránky.

 • Zajišťování informací prostřednictvím vlastní kontaktní sítě

  Díky rozsáhlé kontaktní síti napříč odvětvími umíme zabezpečit potřebné informace vždy cíleně podle vašeho zadání.

Naše úspěchy

Pro klienta v oblasti automotive dlouhodobě zjišťujeme aktuální informace o dodavatelích v regionu střední a východní Evropy. V několika případech jsme identifikovali hrozbu pozastavení výroby, díky čemuž klient mohl včas reagovat a předejít tak možným ztrátám.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Obchodní zpravodajství? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Kde ty evidence jsou

  Celá zpráva
 • Budoucí hrozby a hlavní poznatky výroční zprávy FAÚ

  Celá zpráva
 • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník