Compliance

Návrh a revize
compliance programů

Naše Compliance programy vychází ze standardů uznávaných autorit a nejlepší oborové praxe.

Rizika, která řešíme

 • Trestní odpovědnost právnické osoby v důsledku nedostatečných opatření
 • Interní slepota a podceňování specifických Compliance rizik
 • Vysoké náklady na udržování neefektivního systému Compliance
Příklad z praxe

Na míru pro vás navrhneme Compliance program naplňující zákonné požadavky, vycházející z uznávaných standardů a reflektující charakter vaší činnosti i druh rizik, kterým čelíte. Z praxe víme, jaká řešení mají nejvyšší přidanou hodnotu a jak využít vašich stávajících procesů

a systémů. Automatizovanými řešeními uvolníme ruce vašich specialistů pro řešení skutečných problémů. Nabízíme vám tým se zkušenostmi z řady mezinárodních i lokálních korporací a poradenských společností.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Komplexní hodnocení rizik

  Risk assessment nám umožňuje identifikovat konkrétní Compliance rizika a jejich nebezpečnost s ohledem na současné kontrolní mechanismy.

 • Etický kodex

  Vytvoříme nebo zrevidujeme etický kodex, který vám umožní formovat odpovědnou a etickou firemní kulturu.

 • Whistleblowing - Etická linka

  Vytvoříme pro vás proces přijímání oznámení o porušování interních pravidel a jejich efektivního řešení.

 • Prevence střetu zájmů

  Navrhneme pro vás zásady a kontrolní mechanismy umožnující předcházet střetu zájmů.

 • Pravidla pro dary a pohoštění

  Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění jasně vymezí, co je a není přijatelné, a umožní vám mít tuto oblast pod kontrolou.

 • Monitoring obchodních partnerů

  Umožníme vám efektivně prověřovat nové i stávající obchodní partnery a eliminovat tak finační ztráty nebo poškození vaší reputace. Preferujeme automatizovaná řešení.

 • Pre‑Employment Screening

  Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

 • Plán reakce na Compliance incidenty

  Navrhneme pro vás standardizované postupy, které umožňují rychlé prověření Compliance incidentů, minimalizují způsobenou škodu a zamezují opakování takového jednání.

Naše úspěchy

Pro významnou energetickou společnost v ČR jsme nastavili a zavedli systém řízení Compliance. Zaměřuje se hlavně na etické jednání a prevenci trestního jednání zaměstnanců i obchodních partnerů.

Martin Kraus - Manažer

Máte zájem o návrh a revizi Compliance programu? Kontaktujte mě.

kraus@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Pražské městské firmy zavádí ISO 37001

  Celá zpráva
 • Máme jednoho z prvních implementátorů ISO 37301 v ČR

  Celá zpráva
 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník