Compliance

Návrh a revize
compliance programů

Naše Compliance programy vychází ze standardů uznávaných autorit a nejlepší oborové praxe.

Rizika, která řešíme

 • Trestní odpovědnost právnické osoby v důsledku nedostatečných opatření
 • Interní slepota a podceňování specifických Compliance rizik
 • Vysoké náklady na udržování neefektivního systému Compliance
Příklad z praxe

Na míru pro vás navrhneme Compliance program naplňující zákonné požadavky, vycházející z uznávaných standardů a reflektující charakter vaší činnosti i druh rizik, kterým čelíte. Z praxe víme, jaká řešení mají nejvyšší přidanou hodnotu a jak využít vašich stávajících procesů

a systémů. Automatizovanými řešeními uvolníme ruce vašich specialistů pro řešení skutečných problémů. Nabízíme vám tým se zkušenostmi z řady mezinárodních i lokálních korporací a poradenských společností.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Komplexní hodnocení rizik

  Risk assessment nám umožňuje identifikovat konkrétní Compliance rizika a jejich nebezpečnost s ohledem na současné kontrolní mechanismy.

 • Etický kodex

  Vytvoříme nebo zrevidujeme etický kodex, který vám umožní formovat odpovědnou a etickou firemní kulturu.

 • Whistleblowing - Etická linka

  Vytvoříme pro vás proces přijímání oznámení o porušování interních pravidel a jejich efektivního řešení.

 • Prevence střetu zájmů

  Navrhneme pro vás zásady a kontrolní mechanismy umožnující předcházet střetu zájmů.

 • Pravidla pro dary a pohoštění

  Pravidla pro přijímání a poskytování darů a pohoštění jasně vymezí, co je a není přijatelné, a umožní vám mít tuto oblast pod kontrolou.

 • Monitoring obchodních partnerů

  Umožníme vám efektivně prověřovat nové i stávající obchodní partnery a eliminovat tak finační ztráty nebo poškození vaší reputace. Preferujeme automatizovaná řešení.

 • Pre‑Employment Screening

  Ověříme pravdivost a úplnost údajů uvedených uchazeči o zaměstnání na základě jimi udělené plné moci.

 • Plán reakce na Compliance incidenty

  Navrhneme pro vás standardizované postupy, které umožňují rychlé prověření Compliance incidentů, minimalizují způsobenou škodu a zamezují opakování takového jednání.

Naše úspěchy

Pro významnou energetickou společnost v ČR jsme nastavili a zavedli systém řízení Compliance. Zaměřuje se hlavně na etické jednání a prevenci trestního jednání zaměstnanců i obchodních partnerů.

Martin Kraus - Manažer

Máte zájem o návrh a revizi Compliance programu? Kontaktujte mě.

kraus@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva
 • ISO 37301 – Nový mezinárodní standard pro váš compliance management systém

  Celá zpráva
 • Hlavní město Praha chce po svých klíčových firmách implementaci protikorupční ISO normy 37001

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník