Řízení personálních rizik

Lifestyle check

Až 30 % nepoctivých zaměstnanců si žije nad poměry, proto je důležité porovnání životního standardu s přiznanými příjmy.

Rizika, která řešíme

 • Neetické nebo protiprávní jednání zaměstnance
 • Obohacování se na hodnotách společnosti
 • Nedeklarovaný střet zájmů
 • Zneužívání pracovních nástrojů pro vlastní podnikání zaměstnance
Příklad z praxe

Lifestyle Check je nástroj, který umožňuje porovnat životní úroveň zaměstnance s jeho přiznanými příjmy a identifikovat tak potenciální rizika jeho neetického či protiprávního jednání. V praxi se setkáváme s případy, kdy si zaměstnanci „žijí nad poměry“, přičemž takové případy nemusejí

být bezprostředně patrné. Proto klientům nabízíme služby, které umí rozkrýt rozsah a podstatu vyššího životního standardu, kterého by nemohlo být dosaženo přiznanými příjmy.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Osobní údaje

  Ověříme existenci vzdělávací instituce, členství a certifikace v odborných sdruženích a asociacích.

 • Majetkové poměry

  Identifikujeme vlastnictví zejména nemovitého majetku se zaměřením na nabývací tituly a identifikaci jejich případného skrytého vlastnictví.

 • Kredibilita a bezdlužnost

  Ověříme subjekt ve všech veřejně dostupných zdrojích od evidence exekucí, přes databáze dlužníků až po vlastnictví nemovitostí.

 • Střet zájmů

  Ověříme a zanalyzujeme podnikatelské aktivity subjektu i jeho účast ve firmách, které jsou ve vztahu ke společnosti klienta.

 • Monitoring médií a sociálních sítí

  Zajistíme komplexní monitoring médií a dalších veřejně dostupných zdrojů s ohledem na reputační i podnikatelská rizika.

Naše úspěchy

Petr Moroz - Managing Partner

Máte zájem o Lifestyle check? Kontaktujte mě.

moroz@screening-solutions.com

Případové studie

Screening Survey je prvním průzkumem svého druhu v České republice zabývající se oblastí náboru zaměstnanců.

Související rady z blogu

 • Evidence svěřenských fondů dostala nový kabát

  Celá zpráva
 • Stále více cestujeme za dobrodružstvím, prevence rizik je přitom klíčová

  Celá zpráva
 • Aktuální doporučení k cestám a zahraničním pobytům

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník