Forenzní a investigativní služby

Forenzní audit

Stali jste se obětí podvodného jednání?
Forenzní audit umožňuje zajistit důkazy, vyčíslit a následně vymáhat způsobenou škodu.

Rizika, která řešíme

 • Zneužívání pozice ve střetu zájmů za účelem neoprávněného obohacení
 • Zpronevěra majetku společnosti
 • Korupční jednání zaměstnanců nebo obchodních partnerů
Příklad z praxe

Aplikujeme osvědčené postupy forenzních auditů – tedy sběr, analýzu a vyhodnocení informací uvnitř společnosti. Využíváme znalostí a zkušeností z forenzního auditu a operativních činností. Tento unikátní přístup nám umožňuje identifikovat dříve neznámé případy,

například zneužití pozice ve střetu zájmů, korupce i požívání neoprávněných výhod. Pokud disponujete vhodnými interními zdroji, jsme připraveni poskytnout metodickou a odbornou podporu i nezávislý dozor nad procesem vyšetřování.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Forenzní účetnictví

  Analyzujeme a vyhodnocujeme dostupné účetní dokumentace, včetně její případné rekonstrukce.

 • Datové analýzy

  Identifikujeme nestandardní transakce, trendy, obsah textových popisů apod.

 • Operativní činnosti

  Získáváme informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

 • Analýza dodavatelsko-odběratelských vztahů

  Zpřehledníme situaci a vzájemné vazby mezi zainteresovanými osobami v rámci dodavatelsko-odběratelských vztahů zájmových subjektů.

 • Rozkrývání potenciálních střetů zájmů

  Identifikujeme případné skryté vazby zaměstnance nebo jemu blízkých osob na obchodní partnery či dodavatele společnosti.

 • Identifikace pachatele a kvantifikace škody

  Investigativní činnost směřujeme k odhalení konkrétního pachatele, zajištění důkazních materiálů a vyčíslení způsobené škody pro účely trestního řízení.

 • Podpora pro trestní řízení a soudní spory

  Shromáždíme, analyzujeme, vyhodnocujeme a zpřehledňujeme kvalifikované podklady pro trestní řízení nebo obchodně-právní spory.

 • Vedení vyšetřovacích pohovorů

  Třetí strana zajišťuje profesionalitu a objektivitu při vedení vyšetřovacího pohovoru, eliminuje citlivost i kontroverze.

Naše úspěchy

Pro významnou mezinárodní společnost jsme identifikovali interního pachatele, vyčíslili škodu a zadokumentovali její rozsah. Zpracovali jsme důkazní materiály a pomohli klientovi domoci se nápravy u soudu v rámci trestního řízení.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Forenzní audit? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Stali jsme se členy nejstarší detektivní asociace na světě

  Celá zpráva
 • Kde ty evidence jsou

  Celá zpráva
 • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník