Forenzní a investigativní služby

Když selže prevence, posílíme vaši pozici a pomůžeme vám s identifikací viníka i se snížením vzniklých škod.

S čím vám naše řešení pomůže

Žádná organizace není imunní vůči podvodům. Proto provádíme analýzu a vyšetřování každého nezákonného či neetického jednání zaměstnanců nebo obchodních partnerů.

Náš tým zahrnuje odborníky se znalostmi a zkušenostmi v oblasti forenzního auditu, účetnictví, ekonomiky, trestního procesu i operativních aktivit. Samozřejmostí je využívání pokročilých analytických nástrojů a nejmodernějších technologií.

Nabízené služby

Forenzní audit

Stali jste se obětí podvodného jednání? Forenzní audit umožňuje zajistit důkazy, vyčíslit a následně vymáhat způsobenou škodu.

Analytická a operativní činnost

Důkazy zevnitř společnosti často nestačí a vyšetřování je nutné podpořit také informacemi zvenčí a jejich analýzou.

Speciální nástroje a unikátní technologie

Efektivně podporují vyšetřování a zlepšují kvalitu získaných informací.

Forenzní IT služby a eDiscovery

Neodmyslitelnou součástí moderních investigativních služeb je forenzní IT.

Podpora a zastupování poškozených v trestním řízení

Jste v postavení poškozeného a nevíte si rady? Plně vás podpoříme v trestním řízení.

Řešení

S čím můžeme pomoci

  • Potřebuji pomoc s vyšetřením korupčního jednání nebo zpronevěry aktiv společnosti

  • Chci zjistit, zda nedochází k úniku citlivých informací

  • Potřebuji ověřit, zda odpovědní pracovníci nezneužívají svých pozic na úkor společnosti

  • Stal jsem se obětí podvodu a potřebuji zajistit důkazní materiály

  • Hledám podporu při dalším řešení a jednání před státními orgány

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník