Řízení rizik v obchodním styku

Due Diligence

Proces detailního ověření informací o  subjektu zájmu.

Rizika, která řešíme

 • Zmařené investice
 • Poškození reputace a finanční škody
 • Uzavření spolupráce se společnostmi, které nejsou schopny dostát svým závazkům
 • Výběr nespolehlivých dodavatelů
Příklad z praxe

Služba Due Diligence plní zejména preventivní úlohu. Klientům pomáháme chovat se jako řádní hospodáři a naplňovat podstatu obvyklé nebo očekávané péče v obchodním styku.

Due Diligence je dostupná v několika podobách:

 • Reputační Due Diligence
 • Investigativní Due Diligence
 • Forenzní Due Diligence
 • Předakviziční Due Diligence
 • Compliance Due Diligence
 • Vendor Due Diligence
Nástroje

Jak postupujeme

 • Vztahové analýzy

  Veškeré zájmové vazby vám zpřehledníme do grafických vztahových analýz a časových diagramů.

 • Forenzní účetnictví

  Zanalyzujeme a vyhodnotíme dostupné účetní dokumentace včetně její případné rekonstrukce a kvantifikace ztrát.

 • Analytická podpora

  Připravíme efektivní a přehlednou analýzu i kvalifikovanou kontextualizaci k šetřenému případu.

 • Služby soustavného monitoringu zájmových subjektů

  Průběžně monitorujeme relevantní informace o zadaných subjektech a sledujeme jejich případné změny.

 • Operativní činnosti

  Získáme pro vás informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

 • Zajišťování informací prostřednictvím vlastní kontaktní sítě

  Díky rozsáhlé kontaktní síti napříč odvětvími umíme zabezpečit potřebné informace vždy cíleně dle vašeho zadání.

Naše úspěchy

Pro významný zahraniční Private Equity fond jsme zajistili informace o akvizičním cíli, upozornili na úskalí a skryté vztahové vazby stávajících majitelů. Z investice nakonec s ohledem na rizika sešlo.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Due Diligence? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Případ Liglass Trading aneb proč prověřovat dodavatele

  Celá zpráva
 • Počet „eseróček“ s utajenou vlastnickou strukturou narůstá

  Celá zpráva
 • Veřejné zakázky - jen pro z/vyvolené?

  Celá zpráva