Řízení rizik v obchodním styku

Due Diligence

Proces detailního ověření informací o subjektu zájmu.

Rizika, která řešíme

  • Zmařené investice
  • Poškození reputace a finanční škody
  • Uzavření spolupráce se společnostmi, které nejsou schopny dostát svým závazkům
  • Výběr nespolehlivých dodavatelů
Příklad z praxe

Služba Due Diligence plní zejména preventivní úlohu. Klientům umožňujeme přijímat správná rozhodnutí na základě skutečných a ověřených informací a naplňovat podstatu obvyklé nebo očekávané péče v obchodním styku.

Due Diligence je dostupná v několika podobách:

  • Reputační Due Diligence
  • Investigativní Due Diligence
  • Forenzní Due Diligence
  • Předakviziční Due Diligence
  • Compliance Due Diligence
  • Vendor Due Diligence
Nástroje

Jak postupujeme

  • Vztahové analýzy

    Veškeré zájmové vazby vám zpřehledníme do grafických vztahových analýz a časových diagramů.

  • Forenzní účetnictví

    Zanalyzujeme a vyhodnotíme dostupné účetní dokumentace včetně její případné rekonstrukce a kvantifikace ztrát.

  • Analytická podpora

    Připravíme efektivní a přehlednou analýzu i kvalifikovanou kontextualizaci k šetřenému případu.

  • Služby soustavného monitoringu zájmových subjektů

    Průběžně monitorujeme relevantní informace o zadaných subjektech a sledujeme jejich případné změny.

  • Operativní činnosti

    Získáme pro vás informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

  • Zajišťování informací prostřednictvím vlastní kontaktní sítě

    Díky rozsáhlé kontaktní síti napříč odvětvími umíme zabezpečit potřebné informace vždy cíleně dle vašeho zadání.

Naše úspěchy

Pro významný zahraniční Private Equity fond jsme zajistili informace o akvizičním cíli, upozornili na úskalí a skryté vztahové vazby stávajících majitelů. Z investice nakonec s ohledem na rizika sešlo.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Due Diligence? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

  • Kde ty evidence jsou

    Celá zpráva
  • Budoucí hrozby a hlavní poznatky výroční zprávy FAÚ

    Celá zpráva
  • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

    Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník