Compliance

Compliance poradenství

Pomůžeme vám zajistit dodržování legislativních a jiných požadavků
a vyhnout se tak případným negativním dopadům.

Rizika, která řešíme

 • Postihy ze strany dozorových státních orgánů
 • Trestní stíhání právnické osoby
 • Sankce za porušení interních pravidel
Příklad z praxe

Klientům pomáháme s identifikací a výkladem právních norem, které se dotýkají jejich činností. Implementujeme automatizovaný monitoring legislativních změn pro vaše zaměstnance a nastavujeme systém odpovědností za promítání legislativních požadavků do interních procesů.

Mezi nejčastěji řešené právní normy patří:

 • FCPA
 • UK Bribery Act
 • Trestní odpovědnost právnických osob
 • Zákon proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (AML)
Nástroje

Jak postupujeme

 • Legislativní poradenství

  Poradíme vám s interpretací a následnou implementací požadavků v oblasti trestní odpovědnosti právnických osob, legalizace výnosů z trestné činnosti (AML) a boje proti korupci (například FCPA, UK Bribery Act).

 • Monitoring legislativních požadavků

  Vytvoříme pro vás technické řešení, které vašim zaměstnancům umožní snadno sledovat změny relevantní legislativy.

 • Vzdělávání

  Připravíme pro vás seminář nebo školení „na míru“ podle vašich individuálních potřeb a konkrétních specifik.

 • Compliance audit

  Ověříme dodržování povinností, které vyplývají ze závazných předpisů, a systémů rozdělení odpovědností za sledování legislativních změn.

Naše úspěchy

Dlouhodobě poskytujeme konzultační podporu předním českým advokátním kancelářím, pro které zajišťujeme Compliance poradenství jejich klientů.

David Hradecký - Partner

Máte zájem o Compliance poradenství? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva
 • ISO 37301 – Nový mezinárodní standard pro váš compliance management systém

  Celá zpráva
 • Hlavní město Praha chce po svých klíčových firmách implementaci protikorupční ISO normy 37001

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník