Compliance

Pomáháme firmám efektivně řídit oblast Compliance a zajistit tak jejich ochranu.

S čím vám naše řešení pomůže

Nekontrolované jednání zaměstnance, případně obchodního partnera, může pro společnost skončit finanční ztrátou, negativní mediální kampaní nebo dokonce trestním stíháním společnosti samotné. Firmy myslící na budoucnost proto neváhají investovat do Compliance procesů, které zajistí jejich efektivní ochranu.

Compliance procesy ve vaší společnosti nemusí být byrokratické ani nákladné. Současně vám umožní efektivní řízení rizik a formování etické firemní kultury.

Nabízené služby

Compliance poradenství

Pomůžeme vám zajistit dodržování legislativních a jiných požadavků a vyhnout se tak případným negativním dopadům na vaši společnost.

Návrh a revize compliance programů

Naše Compliance programy vychází ze standardů uznávaných autorit a nejlepší oborové praxe.

Prevence podvodů a korupce

Podvody a korupce jsou často označovány za problém „těch ostatních“. My víme, že to tak není.

Certifikace compliance programů

Předcházejte problémům. Certifikujte Compliance dle ISO 19600 a ISO 37001!

Řešení

S čím můžeme pomoci

  • Chci se přesvědčit, zda všichni zaměstnanci dodržují nastavená pravidla

  • Chci získat přehled o Compliance rizicích, kterým společnost čelí, a o efektivnosti kontrol

  • Hledám účinný postup reakce na zjištěné interní podvody

  • Chci zvýšit efektivnost svého stávajícího systému řízení Compliance rizik

  • Mám zájem o přípravu na certifikaci dle norem ISO 19600 či 37001

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník