Compliance

Certifikace compliance programů

Předcházejte problémům. Certifikujte Compliance dle ISO 19600 a ISO 37001!

Proč certifikovat Compliance

 • Deklarace závazku organizace dodržovat pravidla
 • Prevence přísných sankcí
 • Garance správného nastavení Compliance
 • Zajištění konkurenční výhody nejen v mezinárodním prostředí
Příklad z praxe

Klientům pomáháme s tvorbou, zaváděním a udržováním Compliance systémů. Provázíme je celým procesem a dohlížíme na úspěšné složení certifikačních zkoušek. Jako jedni z mála v České republice a na Slovensku disponujeme certifikovanými auditory pro normy ISO 19600 – Compliance Management System a ISO 37001 - Anti-Bribery Management System.

Mít svou firemní Compliance znamená řídit se příslušnými zákony, průmyslovými standardy a vnitřními politikami (např. kodexy chování). Ty mají dopad na samotné podnikání, zaměstnance i přístup ke klientům. Efektivní Compliance systém zajistí, aby organizace plnily své povinnosti a účinně předcházely riziku vzniku škod a negativním dopadům na dobrou pověst organizace.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Posouzení stavu Compliance

  Provedeme analýzu současného stavu Compliance činností společnosti a doporučíme opatření vedoucí k rozvoji a zlepšení systému řízení Compliance.

 • Identifikace Compliance rizik

  Provedeme mapování Compliance rizik v konkrétní organizaci, nebo její dílčí části, a zhodnotíme je z pohledu významnosti, dopadu na organizaci a pravděpodobnosti jejich výskytu.

 • Určení konkrétních nedostatků vůči ISO

  Zmapujeme vybrané procesy v organizaci a určíme, zda jsou či nejsou v souladu s příslušnými normami ISO. Posoudíme jednotlivé případy nesouladu z pohledu závažnosti a určíme priority jejich nápravy.

 • Implementace Compliance nástrojů a poradenství

  Účelně a efektivně uvedeme jednotlivé chybějící nástroje Compliance do organizace, nebo Vám poradíme, jak nástroje Compliance zavést svépomocí, s naším případným dohledem.

 • Validační audit

  Ověříme zavedený systém řízení Compliance v organizaci dle ISO 19600 a ISO 37001 bez akreditovaného certifikačního auditu. Klient obrží validační osvědčení o shodě s požadavky dané ISO normy.

 • Certifikační audit

  Zajistíme certifikační audit ISO 19600 a ISO 37001 akreditovanou organizací a našimi certifikovanými auditory. Zároveň jsme připraveni Vás zastoupit v průběhu auditu vůči certifikačním auditorům.

Naše úspěchy

David Hradecký - Partner

Máte zájem o certifikaci Vaší organizace či její části dle norem ISO? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Brožura ISO certifikace

Chtěli byste se dozvěděť více o přínosech jednotlivých ISO norem a jejich certifikace pro Vaší společnost?

Související rady z blogu

 • Pražské městské firmy zavádí ISO 37001

  Celá zpráva
 • Máme jednoho z prvních implementátorů ISO 37301 v ČR

  Celá zpráva
 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník