Compliance

Certifikace compliance programů

Předcházejte problémům. Certifikujte Compliance dle ISO 19600 a ISO 37001!

Proč certifikovat Compliance

 • Deklarace závazku organizace dodržovat pravidla
 • Prevence přísných sankcí
 • Garance správného nastavení Compliance
 • Zajištění konkurenční výhody nejen v mezinárodním prostředí
Příklad z praxe

Klientům pomáháme s tvorbou, zaváděním a udržováním Compliance systémů. Provázíme je celým procesem a dohlížíme na úspěšné složení certifikačních zkoušek. Jako jedni z mála v České republice a na Slovensku disponujeme certifikovanými auditory pro normy ISO 19600 – Compliance Management System a ISO 37001 - Anti-Bribery Management System.

Mít svou firemní Compliance znamená řídit se příslušnými zákony, průmyslovými standardy a vnitřními politikami (např. kodexy chování). Ty mají dopad na samotné podnikání, zaměstnance i přístup ke klientům. Efektivní Compliance systém zajistí, aby organizace plnily své povinnosti a účinně předcházely riziku vzniku škod a negativním dopadům na dobrou pověst organizace.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Posouzení stavu Compliance

  Provedeme analýzu současného stavu Compliance činností společnosti a doporučíme opatření vedoucí k rozvoji a zlepšení systému řízení Compliance.

 • Identifikace Compliance rizik

  Provedeme mapování Compliance rizik v konkrétní organizaci, nebo její dílčí části, a zhodnotíme je z pohledu významnosti, dopadu na organizaci a pravděpodobnosti jejich výskytu.

 • Určení konkrétních nedostatků vůči ISO

  Zmapujeme vybrané procesy v organizaci a určíme, zda jsou či nejsou v souladu s příslušnými normami ISO. Posoudíme jednotlivé případy nesouladu z pohledu závažnosti a určíme priority jejich nápravy.

 • Implementace Compliance nástrojů a poradenství

  Účelně a efektivně uvedeme jednotlivé chybějící nástroje Compliance do organizace, nebo Vám poradíme, jak nástroje Compliance zavést svépomocí, s naším případným dohledem.

 • Validační audit

  Ověříme zavedený systém řízení Compliance v organizaci dle ISO 19600 a ISO 37001 bez akreditovaného certifikačního auditu. Klient obrží validační osvědčení o shodě s požadavky dané ISO normy.

 • Certifikační audit

  Zajistíme certifikační audit ISO 19600 a ISO 37001 akreditovanou organizací a našimi certifikovanými auditory. Zároveň jsme připraveni Vás zastoupit v průběhu auditu vůči certifikačním auditorům.

Naše úspěchy

David Hradecký - Partner

Máte zájem o certifikaci Vaší organizace či její části dle norem ISO? Kontaktujte mě.

hradecky@screening-solutions.com

Brožura ISO certifikace

Chtěli byste se dozvěděť více o přínosech jednotlivých ISO norem a jejich certifikace pro Vaší společnost?

Související rady z blogu

 • Zavedli jsme ISO 37001 v PVS – první certifikované městské firmě v ČR

  Celá zpráva
 • ISO 37301 – Nový mezinárodní standard pro váš compliance management systém

  Celá zpráva
 • Hlavní město Praha chce po svých klíčových firmách implementaci protikorupční ISO normy 37001

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37001.
Již za  5 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník