Forenzní a investigativní služby

Analytická a operativní činnost

Důkazy zevnitř společnosti často nestačí a vyšetřováníje nutné podpořit také informacemi zvenčí a jejich analýzou.

Rizika, která řešíme

 • Podvodse nemusí vždy projevit v interních záznamech, takže ho nelze identifikovat
 • Spolčení mezi zaměstnancem a dodavatelem s negativními důsledky
 • Úmyslné obcházení kontrolních mechanismů za účelem vlastního obohacení
Příklad z praxe

Potvrzení podvodného jednání často není možné bez informací z „terénu“. Příklademje dohoda mezi zaměstnancem společnosti a obchodním partnerem, která probíhá vždyza „branami společnosti“.

Proto tento vztah a z něj plynoucí neoprávněné výhody nemusí být uvnitř společnosti vůbec patrné.

Nástroje

Jak postupujeme

 • Asset tracing

  Jen výjimečně zůstávají zpronevěřená aktiva v ČR. Proto využíváme i sítě zahraničních kontaktů k jejich nalezení a zajištění.

 • Operativní činnosti

  Získáváme informace a důkazní podklady přímo v zájmovém prostředí.

 • Sběr a dokumentace důkazních materiálů

  Systematickým procesem získáváme, analyzujeme a průběžně vyhodnocujeme důkazy reflektující aktuální vývoj.

 • Forenzní služby ohledání místa činu

  Zajišťujeme důkazní materiály,které jsou využitelnépro další řízení, přímona místě činu.

 • Analytická činnost

  Získané informace umíme efektivně a přehledně zanalyzovat s přímým zacílením podle vašeho zadání.

Naše úspěchy

Leopold Černý - Manažer

Máte zájem o Analytickou a operativní činnost? Kontaktujte mě.

cerny@screening-solutions.com

Související rady z blogu

 • Stali jsme se členy nejstarší detektivní asociace na světě

  Celá zpráva
 • Kde ty evidence jsou

  Celá zpráva
 • Evidence svěřenských fondů, tentokrát přehledně

  Celá zpráva

NOVĚ jsme pro Vás připravili dotazník sebehodnocení Compliance a protikorupční připravenosti Vaší organizace dle ISO 37301 a ISO 37001. Již za 10 minut budete mít základní představu, jak si stojíte.

Vyplnit dotazník