Řízení rizik v obchodním styku

Úspěšné podnikání se opírá o validní informace.

S čím vám naše řešení pomůže

Obchodní zpravodajství zkvalitní vaše rozhodování, umožní vám lépe definovat obchodní strategii a ochrání vás před případnými ztrátami.

Umožníme vám přijímat rozhodnutí na základě relevantních a ověřených informací a skutečností.

Nabízené služby

Due Diligence

Proces detailního ověření informací o  subjektu zájmu.

Obchodní zpravodajství

Potřebujete informace o obchodních partnerech nebo jiných spolupracujících subjektech?

Tržní zpravodajství

Vstupujete na neznámý trh? Připravíme vám jednorázovou studii, analýzu rizik nebo kontinuální informační zázemí.

Řešení

S čím můžeme pomoci

  • Mám zájem o informace z konkurenčního prostředí

  • Připravuji se na akvizici společnosti, a proto se o ní chci dozvědět co nejvíce

  • Potřebuji analyzovat a vyhodnotit vazby našich obchodních partnerů, dodavatelů nebo zájmových skupin