Řízení personálních rizik

Background check

Důvěřuj, ale prověřuj – ověřujeme integritu osob na základě veřejně dostupných informací.

Rizika, která řešíme

 • Nepravdy uvedené uchazeči o zaměstnání
 • Informace zamlčené v průběhu výběrového řízení
 • Nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání
 • Škody způsobené nepoctivými uchazeči
Příklad z praxe

Služba Background check je vhodnou alternativou ke službě Pre-Employment Screening. Tuto službu zpravidla využívají společnosti v případech, kdy není možné obstarat souhlas subjektu s ověřením nebo není potřeba ověření provádět v tak širokém rozsahu jako P-ES. Službu lze uplatnit i na externí pracovníky nebo outsourcované pozice,

jako jsou IT specialisté, provozní služby, výrobní týmy, bezpečnostní pracovníci a jiné podpůrné služby, jejichž zaměstnanci mohou přicházet do styku s citlivými informacemi (třeba klientské databáze, firemní know-how, výrobní postupy).

Nástroje

Jak postupujeme

 • Osobní údaje

  Ověříme identitu uchazeče, prověříme uvedené osobní údaje i platnost dokladu totožnosti.

 • Vzdělání a certifikace

  Ověříme existenci vzdělávací instituce, absolvování studia, členství a certifikace v odborných sdruženích a asociacích.

 • Praxe a reference

  Ověříme pracovní zkušenosti u bývalých zaměstnavatelů. Obstaráme a zanalyzujeme informace z profesních a zájmových kruhů.

 • Kredibilita a bezdlužnost

  Ověříme subjekt ve všech veřejně dostupných zdrojích od evidence exekucí, přes databáze dlužníků až po vlastnictví nemovitostí.

 • Střet zájmů

  Ověříme a zanalyzujeme podnikatelské aktivity subjektu i jeho účast ve firmách, které jsou ve vztahu ke společnosti klienta.

 • Monitoring médií a sociálních sítí

  Zajistíme komplexní monitoring médií a dalších veřejně dostupných zdrojů s ohledem na reputační i podnikatelská rizika.

Naše úspěchy

Petr Moroz - Managing Partner

Máte zájem o Background check? Kontaktujte mě.

moroz@screening-solutions.com

Případové studie

Screening Survey 2012 je prvním průzkumem svého druhu v České republice zabývající se oblastí náboru zaměstnanců.

Děkujeme Vám za vyplnění formuláře.

Pokud se soubor nezačne stahovat automaticky, klikněte prosím na tento odkaz - Screening Survey 2012.

Související rady z blogu

 • Newsletter 01/2017

  Celá zpráva
 • Jak se o dosaženém vzdělání lže i v prezidentské kanceláři

  Celá zpráva
 • Novinky.cz - Češi si v životopisech vymýšlejí, firmy ale údaje často neověřují

  Celá zpráva